Rovat | Column

Beszélgetés az Apokalipszis Angyalával ⊳

- Üdvözlöm műsoromban az Apokalipszis Angyalát.
- Üdvözlöm én is a nézőket.
- Mindjárt fel is tenném az első kérdésemet. Hogyan lesz valakiből az Apokalipszis Angyala?
- Általában leszületéssel, de láttam már olyat is, hogy közvetlen megszállással. Ugyanis a leszületésnek vannak gyenge pontjai egy ilyen erősen szabad és heterogén világban, ahol a pénz és a karrier képesek ellehetetleníteni a későbbi feladatokat az ébredés után. Ezért sokan közülük még az ébredésig se jutnak el.
- Ez mennyire általános jelenség?
- Nagyon az. Ami rendkívül kellemetlenül érinti a fentieket, mert a fenti közeg nem igazán alkalmas a helyzetek objektív értékelésére.
- Miért?
- Ezek a kollektívák rendkívül szubjektívek és a működésük erősen hierarchikus. Ha földi példát mondanék rá, akkor a hadseregben kialakult szabályrendszer áll az ő hétköznapjaikhoz a legközelebb. Az elöljáró parancsát végre kell hajtani kritika és ellenvélemény nélkül. Aki ebből kilóg, arra árulóként tekintenek és ez a legrosszabb, ami egy kollektív lényt érinthet. A jogrendszerük, ha szabad ilyen viccesen jellemeznem, azon alapszik, hogy a főnöknek mindig igaza van. A kivizsgálásig csak a nagy horderejű ügyek jutnak csak el, de azokat már nagyobb tekintélyű fajok végzik.
- Nem igazán értem. Én angyalokról kérdezek és mintha idegen fajokról kapnék választ rá.
- Az angyalokat feltételezem úgy érted, hogy a szellemi világ lényei. Nos ezek a lények személyes véleményem szerint indokolatlan mértékben avatkoztak be a fizikai síkon, amitől a földi környezet eddig mentesült. Annyira, hogy a fizikai síkon élő társadalmak is felvették a szellemi szférák hierarchikus rendszerét és ez egy olyan világot hozott létre, ami földi szemmel elképzelhetetlen. Amikor erről szoktam beszélni, általában két példát hozok fel, az egyik Észak-Korea, a másik Szaúd-Arábia, mert csak brutális elnyomással lehet ezt megcsinálni. Ez azért ilyen szembetűnő, mert van mihez viszonyítani. De ahol nincs, ott ez tekinthető normálisnak annyi kiegészítéssel, hogy az elnyomás nem fizikai, hanem spirituális. Amit mi mágiának nevezünk, az kispályás szint ahhoz képest, ami ott a hétköznapok szintjén zajlik. Mivel egyes csoportok ezt a szintet kezdik közvetíteni a Földre is, elég zavaros idők elé nézünk.
- A fajok közötti diplomácia erre nem megoldás?
- Ezzel több probléma is van. Az egyik az, hogy az emberiséget ők nem tekintik sem külön fajnak, sem önálló fajnak, pláne nem független fajnak. A másik az, hogy a mi gondolkodásunk jelentősen eltér attól, ami kint az általános és ezt senki sem fogja figyelembe venni, mert ott az diktál, akinek nagyobb hatalma van.
- Ezek a szellemi lények hogyan jelennek meg a fizikai síkon?
- Több formája is van, mindegyiknek vannak előnyei és hátrányai. Amire mi elsőre gondolnánk, az egyfajta fényjelenség, ám fényjelenségként elég nehéz bármi fizikait tenni. Lehetőség van még a fizikai forma felvételére, aminek két működőképes formája van, a leszületés és a megszállás. Amikor a régészek találgatnak az egyiptomi ásatásokon a leletek alapján az ókori világról, a közelében sincsenek annak, mert mai szemmel néznek rá. Azok az emberek tényleg istenek voltak, amit a beavatottsági szint határozott meg. Ha az istenek alatt azt értjük, hogy az emberek elfogadták bizonyos emberekről azt, hogy ők bizonyos szellemi lények emberi alakjai. Körülbelül úgy, ahogy egy Jézus nevű emberről elfogadják, hogy ő egy Krisztus nevű szellemi lény emberi alakja volt.
- Értem.
- Szerintem még így sem érted.
- Ez akkor azt jelenti, hogy kint élő istenek vannak?
- Igen, élő isten kultusz van, ami olyan, mintha itt különleges képességű szuperhősök rohangálnának, csak a környezet ehhez egyáltalán nem partyarc.
- A Földön ez miért nem alakult ki?
- Kialakult, csak aztán létrejött itt egy olyan anomália, amitől itt minden megváltozott. Elgondolkodott itt valaki azon, miért van az, hogy senki sem emlékszik az emberiség történelmére? Amit erről tudunk is csak olyan kőlapokról tudjuk, amit a régészek kiástak. Amit a ma embere erről tud, az alapjaiban téves és ezt nem segíti az, hogy az iskolában tényként oktatják. Persze tudom, hogy a racionális elme így működik, ám ebben benne van az a veszély, hogy a nyugalomra hivatkozva nem kerülnek nyilvánosságra azok az új információk, amik nem illeszkednek az eddigiek kereteibe.
- Térjünk vissza az apokalipszis témájához. Be fog következni egy ilyen esemény?
- Ez nem egy esemény, hanem egy folyamat. Mi a 3D egyik valóságában beszélgetünk, amit ez a folyamat még nem érintett. Érintenie kellett volna, de mint említettem, nem nagyon jött ezekhez létre a megfelelő létszám és a Föld sem szabadult még meg az anomáliától. Aminek része az is, hogy van némi szervezett ellenállás is, illetve olyan szakmai vetületek, hogy az itt élők szeretik ezt a valóságot és a hitük is megerősíti.
- Te hogyan lettél az Apokalipszis Angyala?
- Ez jó kérdés! Amikor ezzel az üggyel találkoztam, még amolyan alvállalkozóként tekintettem a feladatra, csak aztán olyan magasra emelkedtem, hogy önálló beavatkozási jogommá vált. Nem is így kellene ezt nevezni, ám apokalipszis angyala még sosem voltam és örülök, hogy ezt is kipróbálhatom. A fentiek sajnos alacsony látószögre kerültek, ezért az ő szemükben én egy áruló vagyok, aki lenyúlta tőlük ezt a melót.
- A fentiek nem magasabb dimenziós lények?
- De én közben még magasabb dimenziós lettem. Erősen megzavarja őket a 3D idővonala, amiben felértékelődik a szemükben az, hogy mi voltam és nem akarnak, vagy inkább nem mernek azzal foglalkozni, hogy mi lettem. Mivel erősen szubjektív lények, az ilyen dolgokat sosem értelmezik magukra, mert ők is emberként kezdték, aztán váltak angyallá meg istenné.
- Mit jelent az, hogy erősen szubjektív?
- Ha lenne egójuk, azt mondanám, hogy rendkívül egoisták, így azt tudom mondani, hogy erősen önközpontú megközelítésben látják a világot és nagyon önérzetesek.
- Mi ez az anomália?
- Felhasadt a téridő szövete és eltérő dimenziók akadtak össze a 3D frekvenciáin. Ám mivel a valóság valójában egy hologram, ami rendkívül rugalmas, működő világok jöttek benne létre úgy, hogy ezek a világok egymásba folytak. Ezt a kialakult rendet fenyegeti most két dolog, a globalizáció és az idegen beavatkozás.
- Most egy rövid reklám jön, ne menjenek sehova, mert ezt a beszélgetést hamarosan folytatjuk.

⊲ Interview with the Angel of the Apocalypse

"Welcome to my show, the Angel of the Apocalypse."
"Welcome to the audience."
"I'll ask my first question in a moment. How does one become the Angel of the Apocalypse?"
"Usually by being born, but I've seen it done by direct occupation. Because there are weaknesses in the birth in such a highly free and heterogeneous world, where money and career can make it impossible to do anything after awakening. That is why many of them do not even make it to awakening."
"How common is this phenomenon?"
"Very. Which makes it extremely unpleasant for those above, because the above environment is not really conducive to an objective assessment of situations."
"Why?"
"These collectives are highly subjective and their functioning is highly hierarchical. If I were to give a terrestrial example, the rules system in the military is the closest to their everyday life. The superior's orders must be carried out without criticism or dissent. Anyone who deviates is seen as a traitor and that is the worst thing that can happen to a collective being. Their legal system, if I may describe it so facetiously, is based on the idea that the boss is always right. Only high-profile cases go to investigation, and those are handled by more prestigious races."
"I don't really understand. I'm asking about angels, and it's like I'm getting answers about alien races."
"By angels, I assume you mean beings of the spirit world. Well these beings have, in my personal opinion, interfered in the physical plane to an unwarranted degree that the earthly environment has been exempt from. So much so, that societies on the physical plane have also adopted the hierarchical system of the spiritual spheres and this has created a world unimaginable to the earthly eye. When I talk about this, I usually give two examples, one is North Korea and the other is Saudi Arabia, because it can only be done by brutal repression. It is so striking because there is something to compare it with. But where there is none, it is normal, with the addition that the repression is not physical, but spiritual. What we call magic is on a small scale compared to what goes on there on an everyday level. As some groups begin to transmit this level to Earth, we are in for a very turbulent time."
"Isn't interspecies diplomacy a solution to that?"
"There are several problems with that. One is that they don't see humanity as a separate species, nor as a distinct species, let alone an independent species. The other is that our thinking is very different from what is common outside and no one will take that into account because whoever has the greater power dictates."
"How do these spiritual beings manifest themselves on the physical plane?"
"There are several forms, each with advantages and disadvantages. What we would first think of is a kind of light phenomenon, but as a light phenomenon it is quite difficult to do anything physical. It's also possible to take physical form, of which there are two viable forms, birth and occupation. When archaeologists speculate about the ancient world based on the finds in Egyptian excavations, they are nowhere near it, because they are looking at it with today's eyes. Those people really were gods, determined by the level of initiation. If by gods we mean that people accepted certain people as being human figures of certain spiritual beings. Somewhat in the same way that a man named Jesus was accepted as being the human form of a spiritual being named Christ."
"I see."
"I don't think you understand even that."
"Does that mean then that there are living gods out there?"
"Yes, there's a living god cult, which is like having superheroes with special powers running around, but the environment is not at all partyface to that."
"Why hasn't that evolved on Earth?"
"It did, but then there was an anomaly that changed everything here. Has anyone here wondered why it is that nobody remembers the history of mankind? What we know about it is only from stone tablets that archaeologists have dug up. What people today know about it is fundamentally wrong, and it is not helped by the education of it as fact in schools. I know, of course, that this is how the rational mind works, but there is a danger in this that new information that does not fit in with what has gone before will not be made public on the grounds of calm."
"Let us return to the subject of the apocalypse. Will such an event occur?"
"It is not an event, but a process. We are talking about one reality in 3D that has not yet been affected by this process. It should have been affected, but as I said, the numbers are not quite there and the Earth is not yet free of the anomaly. Part of which is that there is also some organised resistance and professional aspects that the people here like this reality and their beliefs reinforce it."
"How did you become an Angel of the Apocalypse?"
"That's a good question! When I first came across this case, I was still looking at the task as a kind of subcontractor, only to rise to the level where it became my right to intervene in its own right. It shouldn't be called that, but I've never been an angel of the apocalypse and I'm glad to have the chance to try it. Unfortunately, the above has got low perspective, so in their eyes I am a traitor who stole this job from them."
"Aren't the ones above higher dimensional beings?"
"But I became even more higher dimensional in the process. They are very distracted by the 3D timeline of what I was and they don't want to, or dare not, deal with what I have become. Being highly subjective beings, they never interpret such things for themselves, because they started as humans and became angels and gods."
"What does it mean to be highly subjective?"
"If they had an ego, I would say they are extremely egotistical, so I can say that they have a highly self-centred view of the world and are very self-conscious."
"What is this anomaly?"
"The fabric of space-time has been torn and different dimensions have become entangled in the frequencies of 3D. But because reality is in fact a hologram, which is extremely flexible, it generated functioning worlds that flowed into each other. This established order is now threatened by two things: globalisation and alien interference."
"Now a short ad, don't go anywhere, because we will continue this discussion shortly."

ReklámAdvertisement

- A következő reklámblokk előtti időben szeretném átbeszélni az eddig elhangzottakat. Egy kicsit meghökkentem azon, hogy a pénz és a karrier eltérítheti a leszületteket a feladataiktól.
- Ez a világ nagyon más, mint amihez fent hozzászoktak. Ezt számukra még megnehezíti az is, hogy racionális agyfélteke híján sokkal nehezebb egy ilyen problémára megoldást találni, amihez ugye alapvetően gondolkodni kell.
- Nehéz elképzelni, hogy nem gondolkodnak.
- Nem úgy gondolkodnak, ahogy mi. Mi úgy gondolkodunk, mintha lenne az agyunkban egy HDD és egy szűk sávszélességű internet. Ők úgy, hogy van egy alacsony kapacitású HDD és egy szélessávú internet. Gyakorlatilag olyanok, mintha terminál üzemmódban élnének. Ilyen a kollektív tudatban élés, aminek a földi népszerűsége szerintem a dolgok nem ismeretéből fakad. Az egy ennél sokkal egyszerűbb világ annak előnyeivel és hátrányaival.
- Melyik a jobb?
- Sem ez, sem az. Szerintem ez is olyan, mint az igazság, ami mindig két álláspont között szokott lenni.
- Akkor gyakorlatilag elmondható az, hogy a fentiek nem olyan okosak, mint a lentiek, ám a spirituális erő kiegyenlíti ezt a különbséget?
- Trump sem okos ember, mégis elnök tudott lenni Amerikában. A szavazói sem szavazók, mint inkább hívek és ez jelzi a legjobban azt, hogyan működik egy ilyen kollektív minta a gyakorlatban. Az idegenek nem űrhajókkal támadnak, hanem annál puhább módon kívánják átformálni az emberiséget.
- Miért?
- Van egy hosszú és egy rövid verzióm a válaszra. A hosszú egy külön beszélgetés témája lehetne, a rövid pedig annyi, hogy ti imádkoztok ezért. Ők pedig ezt olyan kérésnek értelmezik, amik meghallgattatásra találtak.
- Mi közük az idegeneknek az angyalokhoz?
- Már az előbb elmagyaráztam, de akkor mondok egy másik példát. Te egy toronyház harmadik emeletén fogalmaztál meg egy kérést a hetedik emelethez, aki leszólt az ötödikre, hogy oldják meg a problémát.
- De nem hinném azt, hogy ezek az imák arról szólnának, hogy legyen Amerikából Szaúd-Arábia vagy Észak-Korea.
- Egy ilyen szigorú hierarchikus rendben nem az számít, hogy te, a kérvényező hogy érted, hanem az, ők hogy értik. Mivel ezt ti csak 10 év múlva fogjátok megérteni, én viszont 10 évvel ezelőtt tettem, van egy olyan 20 évnyi előnyöm.
- Mi történt ez alatt a 10 év alatt?
- Ha azt nézzük, hogy ezt még megelőzi egy 10 év megismerési folyamat, inkább legyen 20, az előny pedig 30-ra áll. A húsz év első fele azzal telt, hogy a feltételes igazság jegyében együttműködésbe kezdtem az éggel. Ez alatt az idő alatt elmondhatom, hogy megismertem és kiismertem őket. Átlátom a gondolkodásukat és sok értékes tapasztalattal lettem gazdagabb.
- Mit jelent az, hogy a feltételes igazság jegyében?
- Annak a problémának az áthidalását, hogy tőlük csak ígéreteket kaptam, emiatt azonban a folyamatok nem álltak le. A feltételes igazság azt jelenti, hogy a megállapodásunk csak akkor érvényes, ha annak feltételei teljesülnek. Lefordítva ha nem vernek át.
- Nem vertek át?
- De igen. Itt hívnám fel a figyelmet a populizmusra, hogy mindig azt ígérik, amit az emberek hallani akarnak. Ám ez közben egy kollektív megszállás, amiben eljelentéktelenednek és elfejetődnek a régi ígéretek, amik helyét mindig átveszik az újabbak. Hogy aztán az ember rá se ismerjen arra, amibe annak idején belépett. A politikai-gazdasági szereplők többsége már az angyalinak nevezett idegen beavatkozás hatálya alatt áll.
- Itt lépne képbe a következő kérdésem, hogy az emberiséget ők nem tekintik sem külön fajnak, sem önálló fajnak, pláne nem független fajnak. Ez mit jelent?
- Mi úgy tekintünk az emberiségre, mint egységes fajra, amit a homo sapiens DNS határoz meg. Ők pedig úgy, hogy bizonyos népeket önmaguk 3D-s földi kiterjedéseinek tartanak. Amikor az anomáliáról beszélek, hogy eltérő dimenziók jelentek meg egy helyen a Földön, azt visszatükrözi a világunk, ahol ennyi egymástól eltérő civilizáció él együtt, ennyi vallással és három egyistennel. Nem véletlenül mondtam a reklám előtt, hogy a globalizáció bár innen nézve érthető, valójában egy fenyegetés mindenkire nézve, aki ismeri a valós helyzetet. Ezt a problémát meg kell oldani, de nem tartom megoldásnak azt az idegen beavatkozást, ami ugyanazt hozná létre, csak az egyik ilyen dimenzió uralma alatt. A mi mindennapi életünk feletti síkokon ádáz harcok zajlanak, aminek a síkunkra lecsapódó jellemzőit mi természetesnek látjuk.
- Mint például?
- A családi veszekedések, a munkahelyi viták, a népek közötti konfliktusok itt a hétköznapok velejárói, ahol a háborúkon sem nagyon lepődünk meg. Ezek elképzelhetetlen dolgok a "béke elnyomásban", ahol még egy alulról érkező ötlet és javaslat is zavart okoz az áramlásban. Ők az emberiséget azért sem tekintik önálló fajnak, mert mi, amikor egymással éljük ezeket a mindennapokat, az ő szemükben csatákat vívunk a más dimenziókat képviselőkkel. És mivel nem ők imádkoznak hozzánk, hanem mi térdepelünk előttük, nem is tekintenek minket független fajnak. Ám hogy épp ki ural minket, az függ attól, ki uralja a Föld körüli űrt és spirituális teret.
- Említetted, hogy a saját felemelkedésed nem szokványos és mindenki fölé emelkedtél. Ez mit jelent?
- Egy újabb anomáliát, mert én ezt egyénként hajtottam végre egy kollektív értelmezésű környezetben. Ez a helyzet viszont egyedülálló alkalmat jelent a probléma érdemi megoldására, mert így egy olyan lény került meghatározó szerepbe, aki képes az objektív gondolkodásra. Ám ez egy olyan műfaj, ahol először a problémát meg kell érteni ahhoz, hogy rendezni lehessen. Ennek támogatására viszont sem a földi tudomány, sem a földi vallások, sem az idegen intézményrendszerek nem alkalmasak. Itt is lép be a második 10 év, amiben a helyzet rendezésére történő felkészülés és az ehhez szükséges spirituális keretrendszer kifejlesztése, majd telepítése került megvalósításra.
- Azt hiszem ez a kiváló pillanat az újabb reklámra és arra, hogy nézőink megemészthessék a most hallottakat. Hamarosan jövünk vissza!

"In time for the next commercial break, I would like to review what has been said so far. I am a little amazed that money and careers can distract descendants from their tasks."
"This is a very different world to what they are used to above. This is made even more difficult for them by the fact that, without a rational brain, it is much more difficult to find a solution to such a problem, which, after all, requires thinking."
"It is hard to imagine them not thinking."
"They don't think the way we think. We think as if we had an HDD in our brain and a narrow bandwidth internet. They think like they have a low-capacity HDD and broadband internet. They practically live like they are in terminal mode. Such is the popularity of living in the collective consciousness, which I think is popular on earth because of not knowing things. It's a much simpler world with its pros and cons."
"Which is better?"
"Neither this nor that. I think it is like the truth, which is always between two positions."
"So, in practical terms, can it be said that those above are not as clever as those below, but spiritual power makes up for the difference?"
"Trump is not a smart man either, yet he managed to become president of America. Nor are his voters voters, rather believers and this is the best indication of how such a collective pattern works in practice. The aliens are not invading with spaceships, but are seeking to transform humanity in a softer way."
"Why?"
"I have a long and a short version of the answer. The long one could be the subject of a separate discussion, the short one is that you pray about it. They interpret it as a request that has been answered."
"What do aliens have to do with angels?"
"I explained it before, but I'll give you another example. You made a request from the third floor of a tower block to the seventh floor, who called down to the fifth floor to solve the problem."
"But I don't think these prayers are about America becoming Saudi Arabia or North Korea."
"In such a strict hierarchical order, it's not what you, the petitioner, understand, but what they understand. Since you will only understand this in 10 years' time, but I did it 10 years ago, I have a 20-year head start."
"What happened in those 10 years?"
"If we consider that this is preceded by 10 years of understanding, let's say 20 years, and the advantage is 30. The first half of the 20 years was spent cooperating with the sky in the spirit of conditional truth. During this time I can say that I have got to know them and have got to know them better. I have gained insight into their thinking and many valuable experiences."
"What does it mean to be under the spirit of conditional truth?"
"It means overcoming the problem that I only received promises from them, but that the process did not stop because of that. Conditional truth means that our agreement is only valid if its conditions are met. Translated, if they don't screw me over."
"Didn't you get screwed over?"
"But they did. This is where I would draw attention to populism, that they always promise what people want to hear. But it is a collective occupation in which the old promises are denounced and discarded, and are always replaced by new ones. So that you don't even recognise what you have once entered. The majority of political and economic players are now subject to what we call so-called angelic alien interference."
"This is where my next question comes in, that they do not consider humanity to be a separate species, nor a distinct species, let alone an independent species. What does that mean?"
"We see humanity as a single species, defined by homo sapiens DNA. They see certain peoples as 3D earthly extensions of themselves. When I talk about the anomaly of different dimensions appearing in one place on Earth, it reflects our world, where so many different civilizations, so many religions and three one-gods live together. It is not by chance that I said before the commercial that globalisation, although understandable from here, is in fact a threat to anyone who knows the reality of the situation. It is a problem that must be solved, but I do not see alien intervention that would create the same thing, but under the domination of one of these dimensions, as a solution. There are fierce battles taking place on the planes above our daily lives, the characteristics of which we take for granted as they impinge on our planes."
"Such as?"
"Domestic quarrels, workplace disputes, conflicts between peoples are part of everyday life here, where we are not surprised by wars. These are unimaginable things in the 'oppression of peace', where even a grassroots idea or suggestion can disrupt the flow. They also do not see humanity as a separate species because we, when we live these daily lives with each other, are in their eyes fighting battles with representatives of other dimensions. And since they do not pray to us, but we kneel before them, they do not even consider us an independent species. But who rules us depends on who rules the space and spiritual space around the Earth."
"You have mentioned that your own ascension is unconventional and you have risen above everyone. What does that mean?"
"Another anomaly, because I did it as an individual in a collective environment. This situation, however, presents a unique opportunity to address the problem in a meaningful way, because it has put a being capable of objective thinking in a dominant role. But this is a genre where the problem must first be understood in order to be resolved. Neither earthly science, nor earthly religions, nor alien institutions are capable of supporting this. This is also where the second 10 years of preparing for the resolution of the situation and developing and then installing the necessary spiritual framework comes in."
"I think this is an excellent moment for further commercials and for our viewers to digest what we have just heard. We will be back soon!"

ReklámAdvertisement

- Te leszületéssel vagy megszállással lettél az Apokalipszis Angyala?
- Azt mondtam, hogy általában így szokott történni, ám az én helyzetem szinte minden esetben egyedi. Az elmémmel olyan mélyre/magasra mentem, hogy rám nem vonatkoznak az általános szabályok. Valójában ezzel egy új kutatási terület nyílt meg előttem, amivel majd később foglalkozom, mert lekötnek a feladataim.
- Ezek milyen feladatok?
- Csak a töredékük érthető a bolygónk jelenlegi fejlettségi szintjén. De a lényege az, hogy rendszerhelyreállítás, a világ megmentése és ilyesmik. Ugye említettem, hogy a világunk egy anomália eredménye, ami azonban értéket teremtett. Ám már sokan, eltérő dimenziókban foglalkoznak az anomália megszüntetésén, ami viszont véget vet a világnak, én viszont pont a jó időben voltam a jó helyen ahhoz, hogy erre megoldást találjak. Úgy kell ezt elképzelni, mintha lenne egy terem, amit mindenféle színes fények világítanak meg, ám ahogy ezek a fények egyenként lekapcsolnak, úgy válik a terem egyre sivárabbá és unalmassá. Mivel a világ egy hologram, ahol az anomália miatt egy pontba vetítenek ezek a 3D-ben összeakadt szférák és dimenziók, már csak ki kellett találni, hogyan lehet a lekapcsolás után is mindezeket tovább vetíteni.
- Milyen szörnyű eseményeken fogod átvezetni az emberiséget? Mert ugye az apokalipszis angyalainak ez a dolga, nem?
- A helyzet az, hogy valószínűleg engem kevesen fognak pozitív figurának látni a folyamat elején, ám senkinek nincs arról képe, milyen események lettek átírva erre. Össze se lehet hasonlítani. Ha lenne, aki össze tudná, engem egy rendkívül pozitív jelenségnek nevezne. De ez nem csak az én problémám, nagyon sok felemelkedett lény helyzete ilyen, mert akik megítélik őket, nincsenek soha a megfelelő látószögön. Márpedig ha nem vagy a megfelelő látószögön, nem fogod érteni és ha valamit nem értesz, azt fogod érteni, amit érteni akarsz. Ez pedig ritkán pozitív, mert az emberek alapvetően szubjektív szemszögből látják a világot.
- Mi ez a szubjektív szemszög?
- Az egyes szám első személy. Úgy kerülhet valaki közelebb az objektivitáshoz, ha ezt a szemszöget önmagán kívülre helyezi. Egy kis gyakorlattal tudok erre példát mondani, az a neve, hogy 'Gyors IQ fejlesztés'. Megpróbálod önmagadat mások szemével reálisan látni.
- Milyen a kapcsolatod az angyalokkal és a beavatkozó idegenekkel?
- Az arkangyalok nem nagyon örülnek például annak, ha az apokalipszis angyalának nevezem magam, az idegenek pedig nehezen viselik azt, hogy rám lefelé néznek, miközben felfelé kellett volna. Az én történetem egy harcos út, ami lehetett volna békés is.
- Valójában ki vagy?
- Mint mondtam, új kutatási terület ez számomra, amire sajnos nincs időm a sok elfoglaltság miatt. Ezért a jelenlegi álláspontom az, hogy egy ismeretlen létforma.
- Hallhatunk ennél többet?
- Ha erről bármit mondanék, az veszélyeztetné fajunk evolúcióját, mert egyre kevésbé lennénk ismeretlenek.
- Vannak még ennek a fajnak itt egyedei?
- Biztosan lesznek, mert van egy út, ahol az elméjükkel ebbe a zónába eljuthatnak.
- Úgy érted bárki lehet ilyen lény?
- Minden csak a megfelelő személyes minőség és az elért dimenziószint függvénye.
- Ha valaki eljut ide, mi történik?
- Lehet, hogy onnantól ő lesz az Apokalipszis Angyala, mert át tudja venni a melót, én pedig megszabadulok ettől a szereptől.
- De ha valaki már egy adott lény, akkor hogyan válhat egy másik lénnyé?
- Mint mondtam, ez a megfelelő emberi minőség és dimenziószint kérdése. Te a 3D értelmezésében kérdezted, de a választ nehezen fogod így érteni.
- Hogyan lehet ide jelentkezni?
- Az én programjaimra csak önmagadban befelé. Persze lehet kívül is, de az minden esetben a játék.
- Milyen játék ez?
- Holo Játék. Mivel ez egy hologram, amiben élünk. Az admin szint objektív és csak benn érhető el, a játék kívül zajlik és tele van kalandokkal. Nekem például csak a játékban vannak barátaim és ellenségeim, mert amikor az admin szinten vagyok, az a rendszerről szól és nem a tartalomról. Pont úgy, mintha egy holoszerver üzemeltető vállalkozás tulajdonosa lennék, amit te az univerzumnak látsz. A vállalkozás munkatársai a rendszer üzemeltetésével foglalkoznak és nincsenek jelen a játékban. De mivel a filozófia olyan, mint a linuxé, az nincs megtiltva, hogy a platform alá a munkatársak is fejlesszenek akár játékot. Mivel a belépéshez szükséges emberi minőség része az etikai fejlettség, erről nem is mondanék többet.
- Felügyeli ezt valaki?
- Amikor rájöttem, hogy az emelkedésem okán milyen hatalomról is van szó, azonnal létrehoztam magamra a fékek és ellensúlyok rendszerét, azaz kontroll alá helyeztem ezt a hatalmat. Ami nem könnyű, ha sok olyan szint létezik a felső tartományokban, ahol én vagyok egyedül. Ugye a racionális agyféltekémről beszélek, ami nem egy szokványos emelkedési irány. Ezért amikor áttörtem az ennek megakadályozására kiépült mindenféle blokkokat, a mélytransz tartományban találtam magam egy új világban, új feladatokkal és új felelősséggel.
- Ezt értem, de a játékban ki és hogyan felügyeli a kialakult helyzetet?
- Azt érdemes figyelembe venni, hogy az admin szinten paraméterek vannak, míg a játék szinten konkrétumok és van egy határsáv, ahol a kettő keveredhet egymással. Ha megnevezek egy rangot vagy egy szerepet, az konkrétum akkor is, ha különben az illető az admin szinten van. A kérdésre válaszolva pedig azt tudom mondani, hogy ezt az űrt én is észrevettem, ezért megalakult az Égi Etikai Testület és az Égi Érdekvédelmi Testület is, ugyanis ezek földi nézőpontok és a racionális agyfélteke vívmányai. Az angyalok sem az etikát, sem az érdeket nem ismerik. Ezek a testületek már több ízben közbeléptek, többek között velem szemben is, mert a saját szabályaim rám is vonatkoznak. Sokszor alakul ki vita, amik után demokratikus elvek mentén, konszenzusos döntések születnek.
- Kik ezeknek a testületeknek a tagjai?
- Egyelőre csak én.
- Akkor hogy alakul ki vita?
- Belső vívódások útján, amikben igyekszem objektív és igazságos lenni. Ez van, ha az ember egyedül van ezeken a dimenziószinteken. Amikor Aton voltam, ott hoztam létre az a mintát, ami lehetővé teszi azt, hogy az abszolút teljhatalomban valaki igazi népképviseleti demokráciát működtessen.
- Az vagy, aki lenni akarsz?
- Vagyok, aki vagyok. Most épp az Apokalipszis Angyala, aki átvezeti az emberiséget a nehézségeken.
- Hogyan?
- Mivel vízöntőként demokrata vagyok, aki túllépett az 'egy valóság hitén', létrehoztam az emberi tudat új felépítését, más néven a Multiplex Vetítést. Ebben már nem kötnek engem sem és benneteket sem az 'egy valóság' szabályai, így mindenki tudata a számára ideális jövőképpel rendelkező valóságban köt ki, ahol folytatódik a játék.
- Most lenne vége az adásidőnek, de úgy érzem, hogy épp kezd izgalmassá válni ez a beszélgetés. A rendező viszont jelzi, hogy folytathatom tovább. Hogyan történik ez az utazás, amiben a tudatom a számomra ideális valóságban köt ki?
- Álomban vagy a halállal. Persze a halált úgy értem, ahogy ti, mert ez csak a 3D-ben értelmezhető, az egyének szintjén.
- Most szólnak rám a fülemre, hogy újabb reklámblokk következik. Hamarosan innen folytatjuk. A többi mai vendégünket a jövő héten láthatják.

"Did you become an Angel of the Apocalypse by being born or occupied?"
"I said that's what usually happens, but my situation is almost always unique. My mind has gone so deep/high that the general rules don't apply to me. In fact, this has opened up a new field of research for me, which I will deal with later, because I am busy with my tasks."
"What are these tasks?"
"Only a fraction of them are understandable at the current level of development of our planet. But the essence is system restoration, saving the world and so on. I have mentioned that our world is the result of an anomaly, but it has created value. But there are many others, in different dimensions, who are working on ending the anomaly, which in turn will end the world, and I was in the right place at the right time to find a solution to that. Think of it as if there is a room lit by all sorts of coloured lights, but as each of these lights goes off, the room becomes more and more dreary and boring. Since the world is a hologram, with all these spheres and dimensions projected into a single point by an anomaly, all that was left was to figure out how to keep projecting them all after they were turned off."
"What horrific events will you take humanity through? Because that's what the angels of the apocalypse do, right?"
"The thing is, few people will probably see me as a positive figure at the beginning of the process, but no one has any idea what events have been rewritten for this. There is no comparison. If anyone could compare, they would call me an extremely positive phenomenon. But it's not just my problem, the situation of so many ascended beings is like that, because those who judge them are never in the right perspective. And if you are not in the right perspective, you will not understand and if you do not understand something, you will understand what you want to understand. And that is rarely a positive thing, because people see the world from a basically subjective point of view."
"What is this subjective perspective?"
"The first person singular. One can get closer to objectivity by putting this perspective outside oneself. I can give you an example of this with a little exercise called 'Rapid IQ Development'. You try to see yourself realistically through the eyes of others."
"What is your relationship like with angels and interfering aliens?"
"The archangels are not very happy, for example, when I call myself the angel of the apocalypse, and the aliens have a hard time looking down on me when they should be looking up. My story is a warrior's journey that could have been peaceful."
"Who are you really?"
"As I said, it's a new area of research for me, which unfortunately I don't have time for because of my busy schedule. Therefore my current position is that it is an unknown life form."
"Can we hear more?"
"If I were to say anything about it, it would jeopardise the evolution of our species, because we would become less and less unknown."
"Are there still individuals of this species here?"
"I'm sure there will be, because there is a way for their minds to get to this zone."
"You mean anybody could be one of these creatures?"
"It's all a matter of the right personal quality and the level of dimension attained."
"If someone gets here, what happens?"
"Maybe they become the Angel of the Apocalypse, because they can take over the job and I get rid of that role."
"But if someone is already a particular being, how can they become another being?"
"As I said, it's a question of the right human quality and level of dimension. You ask in the 3D sense, but the answer is difficult to understand in that way."
"How to apply here?"
"For my programs, just go into yourself. Of course you can be outside, but that is always the game."
"What game is this?"
"Holo Game. Because it's a hologram we live in. The admin level is objective and only accessible inside, the game is outside and full of adventure. For me, for example, I only have friends and enemies in the game because when I'm in the admin level it's about the system and not the content. Just like I am the owner of a holoserver operating business, which you see as the universe. The employees of the business are running the system and are not present in the game. But because the philosophy is like linux, there is no prohibition on staff developing games under the platform. Since part of the human quality required for entry is ethical development, I would say no more about that."
"Does anyone oversee this?"
"When I realised the power of my rise, I immediately set up a system of checks and balances, i.e. I put this power under control. Which is not easy when there are many levels in the upper realms where I am alone. I'm talking about my rational hemisphere, which is not a normal direction of ascent. So when I broke through all the blocks that had been built to prevent this, I found myself in the deep trans domain in a new world with new tasks and new responsibilities."
"I understand that, but in the game, who and how is in control of the situation?"
"It is worth bearing in mind that at the admin level there are parameters, while at the game level there are specifics and there is a borderline where the two can mix. If I name a rank or a role, it is specific even if the person is otherwise at the admin level. In answer to the question, I can say that I have noticed this gap, which is why the Sky Ethics Board and the Sky Interest Protection Board have been formed, because they are grounded perspectives and are the achievements of the rational brain. Angels know neither ethics nor interests. These bodies have intervened on several occasions, including against me, because my own rules apply to me. There are often disputes, after which decisions are reached by consensus on democratic principles."
"Who are the members of these boards?"
"For the moment, only me."
"So how does a dispute arise?"
"Through internal struggles, in which I try to be objective and fair. That's what happens when you're alone at these dimensional levels. When I was Aton, I created the pattern that allows one to operate a true representative democracy in absolute plenary power."
"Are you who you want to be?"
"I am who I am. Right now, I am the Angel of the Apocalypse, guiding humanity through the difficulties."
"How?"
"As an Aquarian Democrat who has transcended the 'one reality belief', I have created a new structure of human consciousness, also known as Multiplex Projection. In it, I am no longer bound by the rules of 'one reality', nor are you, so everyone's consciousness ends up in the reality with its ideal vision, where the game continues."
"It's about time for the end of the session, but I feel that this conversation is just starting to get exciting. But the director signals that I can continue. How does this journey happen, in which my consciousness ends up in my ideal reality?"
"In a dream or with death. Of course I mean death as you do, because it can only be understood in 3D, at the level of the individual."
"Now I'm being informed that there's another commercial break coming up. We will continue from here shortly. You can see the rest of our guests today next week."

ReklámAdvertisement

- Hogyan tudsz ennyi mindent egyszerre csinálni?
- Egyszer még régebben eljutottam arra a pontra, hogy beláttam, az emberi agyammal nem vagyok képes mindent átlátni, ezért abbahagytam azt, hogy mindent azonnal meg akarjak érteni. Ám ebben az esetben vakon kellene olyan lényekben megbíznom, akik nem mi etikai környezetünkben szocializálódtak. Ezért ráálltam a holo-programozásra, amivel kijelöltem a célt, meghatároztam az út paramétereit és azóta is ezt a sugarat követem. Aztán ennek elkészítettem a bárki számára használható appját is, az a neve, hogy holoGPS, félálomban gyorsabban lejön.
- Hogyan tudom ezt használni?
- A helyzet az, hogy erre is gondoltam, ezért mindenki fejében ott a MIA, egy személyes spirituális asszisztens, olyan, mintha egy R2 lenne a fejedben. Ha nem tudod, az sem baj, mert automatán elvégzi. Ugyanis él itt még több milliárd ember, akik valóság-játékélménye arról szól, hogy ilyesmik nem léteznek. Így a MIA a legtöbb embernél rejtve marad, de attól még működik.
- Ezzel a holo-programozással, vagyis most már értem ezt az informatikai gondolkodás dolgot, szóval ezzel oldottad meg a problémát? Hogy elkezdted programozni a hologramot?
- Igen. De ehhez először kellett egy spirituális keretrendszer, azaz egy holoplatform, egy olyan holo operációs rendszer, amivel a hologram értelmezni tudja a programozást.
- Hogyan történik egy ilyen programozás?
- Precíz álmodással. Ez is a meditáció egyik formája.
- Milyen tudással rendelkeztél előtte?
- Ahogy érted, úgy semmilyennel. Meg sem vagyok keresztelve és a spiritualitással is akkor találkoztam először, amikor a mélyvízbe kerültem, ahol gyorsan meg is tanultam úszni. Kiderült, hogy az addigi életem nem állt másból, mint felkészülésből és próbákból. Ehhez amúgy egyáltalán nem kell mester, mert ha a helyes úton jársz, akkor a tudás magától megtalál téged.
- Hogyan?
- A hologram egyik jellemzője az, hogy minden apró eleme a teljes információt tartalmazza. Ám két dolog kell a lehívásához. A megfelelő tudatszint és a megértés képessége. Egy ókori főpap hiába fér hozzá Einstein relativitáselméletéhez, ha egy szót sem ért belőle. Ehhez nem kell semmi más, csak olyan sci-fi, fantasy, misztikus filmek és sorozatok, amikből szórakozva jutsz hozzá a szükséges tudáshoz. Valamint nem árt egy általános műveltségi szint, egy széles ismeretanyag a világról, hogy képes legyél az önálló véleményalkotásra, valamint az összefüggések megértésére. A hírekből csak manipuláció érkezik, ám ha használod az eszedet, ki tudod belőlük szűrni a jelen igazságát.
- Mi az a jelen igazsága?
- Amikor az igazságot keresed, rájössz, hogy az addigi életed egy hazugság. Az első látószög emelkedésnél ezért általában mindenkit sokkhatás ér, amikor rádöbben arra, hogy az általa addig ismert világ nem az, aminek addig látta. Ám az új igazság is csak egy lépcsőfok, amin átlépve az is hazugsággá válik. Így jut el az ember lépésről lépésre a végső igazsághoz, ezért a megvilágosodásnak is szintjei vannak. Attól függően, melyik szinten vagy, úgy férhetsz hozzá a világhoz. A hologram példáján át ez könnyen megérthető. Mindenki látott már holografikus képet, ami azért térhatású, mert lézer segítségével interferenciát hoznak benne létre. Ha ollóval levágunk róla egy kis darabot és azt koherens fénnyel, mondjuk lézerfénnyel világítjuk meg, nem a kis darabot fogjuk látni, hanem a teljes képet kicsiben. Ha önmagadban vizsgálod önmagad egy pici szeletét és azt megvilágosodott fénnyel világítod meg, ott találod az univerzumot magadban. Az ezotéria célja az, hogy ezt az utat megtaláld.
- Gondolom ez azért nem olyan könnyű.
- Egy szippantással el lehet jutni ide, ám az annyit ér, amennyire fel vagy rá készülve. Mind személyiségedben, mind intelligenciában, mind a szükséges képességekben. Ez az úgynevezett sámáni út, amibe sok munkát kell fektetni a sikerhez. Ha ez könnyű lenne, mindenki nagy varázsló lenne.
- Mi a varázslás?
- Az elme képessége arra, hogy érdemben befolyásolja a holografikus világot. A világ helyreállításában nagy szerepe van annak, hogy az itt létrejött inkompetenciákat megszüntessük.
- Hogyan lehet helyreállítani a világot?
- Én úgy tettem, hogy elképzeltem a világot úgy, mintha az egy holografikus videojáték lenne, amiben benne élünk és játszunk. Ez után újraterveztem a játékot a szükséges hozzáférésekkel és jogosultságokkal, ezért van például ekkora pánik a fejünk felett. Sok istenről ugyanis kiderült, hogy egy sima játékos szintjén vannak, amit a login rendszer természetesen korrigál. Ahogy az ÉlményPark élesedik mindenhol, az admin és a játék szintek szétválnak.
- Mi ez az ÉlményPark?
- Te hogyan neveznéd a fizikai síkot a szellemi világok felől nézve? ÉlményPark tudathálózaton futó, 3D vetítésre képes holo operációs rendszer. Felhasználó egyes szám első személyben érzékelik a valóságot. Ebből is láthatod, hogy az Apokalipszis Angyala, amit az elején olyan nagy dolognak láttál, ezen a szinten valójában csak egy szerep.
- Úgy beszélsz, mint egy isten.
- Nem vagyok vallásos. Inkább független vállalkozónak nevezném magam, aki elsősorban a holo médiával foglalkozik, de van energiabankom is.
- Ezeket kifejtenéd?
- Figyelmetekbe ajánlom a Felhasználói Megállapodást, ami eredetileg egy poénos írásnak készült, de rájöttem, hogy ez így tökéletes.
- Nehéz bizonyítékok nélkül ezt elfogadni, de egy teoretikus kérdésem azért lenne. Mi akkor a tulajdonodban vagyunk?
- Itt senki sincs a tulajdonomban, de ami ott van, az a holografikus vetítésetek médiajogai. A bizonyítás folyamatban van, ám egy ilyen telepítés nem úgy megy, hogy egyik napról a másikra, mert ez egy folyamat, aminek lesz egy olyan pontja az időben, amikor már érezhetővé válik. 3D-ben akkor beszélhetünk bizonyításról.
- Ez egy új vallás?
- Dehogy! A vallások a folyamatok zavartalan folytonossága okán holojáték formátumba kerültek. A vallásos emberek így olyan holofantasy játékot játszanak, amit kiterjesztenek a valóság szintjére.
- Erre sokan azt fogják mondani, hogy szentségtörés.
- Eddig sem voltam a jó sztorik ellensége. Minden ilyen nagy esély arra, hogy az ÉlményPark még jobb legyen.
- Kik a nézők?
- Nem csak nézők, hanem játékosok is. Jelenleg a legsikeresebbek a nagyszínpadon futó 'Erről senki más nem tudhat' sorozatok, amiben a földi színészek a legjobbak.
- Színészek? Kik ők?
- Ők még nem tudják, hogy ti erről semmit sem tudtok, azt hiszik, hogy a legjobb színészeket válogattam össze. Azt mondják, megvan a játékotokban az az őszinteség és átélési mélység, ami régóta eltűnt a szellemi szinteken.
- Nem sokat tudok erről, de ez nem galaktikus bűn?
- Ekkora méretben már nem. Ezt visszaigazolta számomra a Forbes magazin címlapja is, ahol ugyanez igazolta a címlapon szereplő embert is. A világ = tükör és itt ragadnám meg az alkalmat a Tüköradmin ismertetésére, mert ritkán szeretek dolgozni mások helyett. Itt mindenki a Megváltót várja, akit tulajdonképp egy balek szerepébe helyeztetek. Megoldja helyettetek, magára vállalja bűneiteket, hogy ti aztán folytassátok tovább azokat. Távol álljon tőlem, hogy a megváltónak nevezzem magam, ám a rendszerhelyreállítás teológiai értelemben annak számít. Viszont nem vagyok hülye és nem fogom elvégezni azt, amit ti is el tudtok. Szerintem ti is jól tudjátok, milyen egy normális világ és ezt is ti fogjátok helyreállítani.
- Nem jutok hirtelen levegőhöz, de lenne mindjárt pár kérdésem. De csak a reklám után!

"How can you do so many things at once?"
"Once upon a time, I got to the point where I realized that I couldn't see everything with my human brain, so I stopped trying to understand everything immediately. But in this case I would have to blindly trust beings who were not socialized in our ethical environment. So I embarked on holo-programming, whereby I set the destination, defined the parameters of the path and have been following that ray ever since. Then I made an app for anyone to use, called holoGPS, which downloads half asleep faster."
"How can I use it?"
"The thing is, I've thought of that too, so in everyone's head there's MIA, a personal spiritual assistant, it's like having an R2 in your head. If you don't know it, that's okay because he/she/it will do it automatically. Because there are billions of other people out there whose reality-game experience is that there is no such thing. So MIA remains hidden from most people, but it still works."
"With this holo-programming, I mean I get the IT thinking thing now, so that's how you solved the problem? By starting to program the hologram?"
"Yes. But first I needed a spiritual framework, that is, a holoplatform, a holo operating system that the hologram could interpret the programming."
"How is such programming done?"
"By precise dreaming. It is also a form of meditation."
"What knowledge did you have before?"
"As you understand, none. I'm not even baptised and my first encounter with spirituality was when I went into the deep water, where I quickly learned to swim. It turned out that my life up to that point had consisted of nothing but preparation and trials. You don't need a master to do that, because if you're on the right path, the knowledge will find you."
"How?"
"One of the characteristics of a hologram is that every tiny element contains the complete information. But you need two things to retrieve it. The right level of awareness and the ability to understand. It is useless for an ancient high priest to have access to Einstein's theory of relativity if he doesn't understand a word of it. All you need is science fiction, fantasy, mystery films and series that will give you the knowledge you need while you're having fun. It also needs a general level of literacy, a broad knowledge of the world, so that you can form your own opinions and understand the context. The news is just manipulation, but if you use your brain you can filter out the truth of the present."
"What is the truth of the present?"
"When you seek the truth, you realize that your life so far is a lie. That's why, at the first rise in perspective, everyone is usually shocked to realise that the world they have known is not what they have seen it to be. But the new truth is just a stepping stone, and once you have crossed it, it becomes a lie. This is how one arrives step by step at the ultimate truth, and this is why enlightenment has levels. Depending on which level you are, you have access to the world. Through the example of the hologram, this is easy to understand. Everybody has seen a holographic image, which is spatial because it is interfered with by a laser. If you cut off a small piece of it with scissors and illuminate it with coherent light, say laser light, you will not see the small piece, but the whole image in miniature. If you look at a tiny slice of yourself inside yourself and illuminate it with enlightened light, you will find the universe inside yourself. The purpose of esotericism is to find that way."
"I suppose it's not that easy."
"You can get there in one sniff, but it's only as far as you're prepared for it. In personality, in intelligence, in the skills you need. This is the so-called shamanic path, and it takes a lot of work to succeed. If it were easy, everyone would be a great wizard."
"What is magic?"
"The ability of the mind to meaningfully influence the holographic world. Removing the incompetence that has been created here has a big part to play in restoring the world."
"How can the world be restored?"
"I have done it by imagining the world as if it were a holographic video game in which we live and play. I then redesigned the game with the necessary access and permissions, which is why there is so much panic over our heads, for example. Many of the gods turned out to be at the level of a regular player, which the login system of course corrects. As the ÉlményPark gets sharper everywhere, the admin and game levels are split."
"What is this ÉlményPark?"
"What would you call the physical plane from the perspective of the spiritual worlds? ExperiencePark, ÉlményPark is a holo operating system running on a consciousness network, capable of 3D projection. Users perceive reality in the first person singular. You can see from this that the Angel of the Apocalypse, which you saw as such a big deal at the beginning, is really just a role at this level."
"You speak like a god."
"I am not religious. I'd rather call myself an independent entrepreneur who is primarily involved in holo media, but I also have an energy bank."
"Can you elaborate on those?"
"For your consideration, I recommend User Agreement, which was originally intended as a punchline, but I realized it was perfect."
"It is difficult to accept this without evidence, but I have a theoretical question. Do you own us?"
"I don't own anyone here, but what is there is the media rights of your holographic projection. The proof is in process, but such a deployment is not something that happens overnight, because it is a process that will come to a point in time when it will be felt. In 3D we can then talk about proof."
"Is this a new religion?"
"No! Religions have been put into a hologame format because of the uninterrupted continuity of processes. Religious people are thus playing a holofantasy game that is extended to the level of reality."
"Many will say that is sacrilege."
"I have never been an enemy of a good story. Anything like this is a great chance to make the ÉlményPark even better."
"Who are the spectators?"
"Not just spectators, but also players. Currently the most successful are the 'No one else can know about this' series running on the big stage, where the actors on the erath are the best."
"Actors? Who are they?"
"They don't even know that you don't know anything about it, they think I've picked the best actors. They say your acting has the honesty and depth of feeling that has long since disappeared on the higher spirit levels."
"I don't know much about that, but isn't that a galactic sin?"
"Not on this scale. This was confirmed for me by the cover of Forbes magazine, where the same was confirmed by the man on the cover. The world = a mirror and here I would like to take the opportunity to describe Mirror Admin, because I rarely like to work instead of others. Everyone here is waiting for the Saviour, who is basically cast in the role of a fool. He will solve your sins for you, take the blame for your sins, so that you can continue to commit them. Far be it from me to call myself the saviour, but the theological sense of system restoration is. However, I am not stupid and will not do what you can do. I think you know what a normal world is and you will restore it."
"I can't catch my breath, but I have a few questions. But only after the commercial!"

ReklámAdvertisement

- Mindenek előtt felvetődik egy alapkérdés. Mire alapozod azt, hogy a te elméd többre képes, mint másoké?
- Pár olyan fejsérülésre, amik után azt vettem észre, hogy a tudatrendezések után mindig értelmesebb lettem, mint előtte voltam. Ráadásul az agyam kinyílt a spirituális világ felé. Később állt össze a kép, hogy ezekre volt szükség ehhez a 20 éves meditációhoz.
- Ez milyen meditáció volt?
- Mintha elmentem volna Tibetbe, de nem mentem el, hanem megoldottam egy európai nagyváros közepén.
- Mi lett volna, ha Tibetbe mész?
- Az egyik, azóta már bezárt valóságban ezt tettem. Kurva hideg volt, szar volt a kaja, nem volt internet és elküldtem a picsába a rendfőnököt, mert mindenbe belepofázott. Ugyanis ez egy olyan meditáció, ami mindenki fölé vitt és másoknak csak a határig volt kompetenciájuk.
- Akkor nem lehet veled könnyű.
- De az, ha valaki a célt tekinti elsődlegesnek és nem önmaga fontosságát. Ehhez rendelkezni kell az objektív látószöggel, amiben olyan döntéseket is meg kell hozni, ami számunkra előnytelen. Erre kevesen képesek egy olyan közegben, ahol mindenki a hatalomért küzd.
- Mik az előnyei és hátrányai annak, ha ilyet valaki egy városban csinál?
- Észnél kell lenni és meg kell tanulni lemondani a meditáció kedvéért olyan dolgokról, amik könnyen elérhetők. Arra is figyelni kell, hogy egy városban ott van auratávolságon belül még egy csomó ember is, valamint le kell tudni kezelni azt, hogy a meditálás másokra utalva egy megvetendő dolog ebben a civilizációs környezetben. Ha van pénzed, akkor egy titokzatos zseni vagy, ha nincs, akkor egy szánalmas lúzer. Nekem az utóbbi szerep jutott, amiben kénytelen voltam kitanulni a spirituális hadviselést, mert az ilyen ember olyan értékes energiaforrás, akiben mindenki a prédát látja. Ugyanis hiába van a tudatod nagy magasságban, értelemszerűen akkor a tested kiszolgáltatott, bár végeztem olyan hologram kísérleteket, ami azt bizonyítja, hogy annyira azért mégsem. De ez már a szakmai szint, ezzel nem untatnám a nézőket.
- Ez tulajdonképp milyen meditáció volt és ki vezette?
- Ez egy egyedülálló meditáció volt, nem volt ilyesmire példa még soha az univerzum történetében. Értelemszerűen ezért nem is tudta vezetni senki. Persze voltak segítőim, jók is, rosszak is, ám egy határon túl eltűntek és mindent magamnak kellett megoldanom. Olyan volt, mintha egyszerre lennék felfedező és problémamegoldó. Nagyon tartalmas volt, amit megfeszített tempóban végeztem.
- És milyen hatalmat ad?
- A rendszer tekintetében nagyot, a játék tekintetében azonban csak közvetett formáját figyeltem meg. Valójában két hatalomra kell ilyenkor gondolni és azt a másikat külön ki kell fejleszteni, amit mindenki annak lát. Nagyon komoly munkát végzek, amiben fejlesztek és tesztelek. Sokszor csak úgy lehet tesztelni, ha felveszem a különböző szerepeket, amik többnyire hatalom nélküliek. A telepítésen már túl vagyok, az indítás is megtörtént, ám ezek évekig tartó folyamatok, amikben sokszor abszolút improvizációval kell megtalálnom a helyes lépéseket. Ehhez az intuitív képességeken túl szükséges a magas intelligencia, valamint egyfajta stratégiai lényeglátás, amiket nem nagyon lehet tanítani. Sokszor van az, hogy valami elméletben jónak tűnik, a gyakorlatban azonban kisiklik és ezeket élesben kell korrigálni. Egy ilyen korrekció is hónapokat jelent, úgyhogy itt nem lehet lazsálni, bár az egész kívülről biztosan ilyennek hat. Ha az embernek a fejében van a munkahelye, senki más nem látja, hogy közben mennyire pörög az agyam a 0-24-es munkaidőben.
- Mik a terveid? Értem ez alatt a világot.
- Az eredeti terv szerint végig a mélytranszban maradok, ám eközben gondoskodnom kell a testem körüli világról, mert mint kiderült, más ezt nem teszi meg helyettem. Ezért megkezdtem a visszatérést, amit összekötöttem az Admin-Játék Szint tesztjeivel. Van ugye a Játék-Játék Szint, azaz a hétköznapi ember mindennapi élete. Itt is lehet fejlődni, azaz játékosként fejleszteni a képességeinket, amiből el lehet jutni a Játék-Admin Szintre, ahova az a sok ember, például gyógyító került, akik elkezdtek tenni valamit a világért. Az Admin-Admin Szint tízéves időléptékű, ahol ugye nincsenek jelen a játékcélok. Ám eközben kiderült, hogy igény lenne arra, hogy ezek az emberek egy kicsit szabadságra is mehessenek, szórakozzanak, feltöltődjenek és arra is, hogy közvetlen beavatkozási lehetőség nyíljon a Játékba. De ezt még tesztelni kell, erre jó a visszatérésem. Elsősorban a garanciákat, mert az eddigi világ nagy hibája az volt, hogy lehetőséget adott az önkényre. De ez a hologram programozásával kiküszöbölhető.
- Mik azok a játékcélok?
- Úgy neveztem el, hogy PPP. Pénz, Pina/Pénisz, Pozíció. Valamint a negyedik P, ami akkor erősödik fel, ha megjelenik az unalom, ez pedig a Perverzió. Az Admin-Admin Szint ezeket nélkülözi, a Játék-Admin Szinten azonban ezek fontosságát mindenki maga alakítja.
- Hogyan jelenik meg ez a világban?
- Egyszerre és rendszerszinten. Ez azt jelenti, hogy ez érinteni fogja a segítőket, az angyalokat és az idegeneket is.
- Mikor?
- Bármikor. Van egy olyan paraméter benne, hogy ne legyen ebből globális összeomlás, ezért sokkal komplikáltabb, mint a hasonlók, amik eddig történtek.
- Eddig hogy történtek?
- Minden korszakban eljön egyszer az a pont, amikor a világ eltorzul. Túl nagy lesz az önzés, kilátástalanná válik a jövő, minden bemerevedik egy lassan élhetetlenné váló helyzetbe, ahol megnő a szenvedés foka is. Ekkor jön el a világvége, ami lehet lokális és globális esemény. A lokálisra jó példa az európai pestisjárvány, ami eltörölte a régi világot és jött egy új, ami felvirágzást hozott. A globálisra pedig a jégkorszak vagy az özönvíz. Ezek mind eltöröltek egy világot és létrejött az új, mint ez a mai. Pont úgy, ahogy egy androidos játékban, ahol a játékeredményeket egy idő után törlik és új indul.
- Most is egy ilyen korszak végén vagyunk?
- Igen, ám az anomália létrehozott pár olyan dolgot, aminek megmentése admin céllá vált. Ezért néhány valóság tovább él, ahova a fejlett emberek kerülnek.
- Kik ezek a fejlett emberek?
- A mi valóságunkban olyan 3100 ember érte el ezt a szintet. A kiválasztási folyamat erősen hasonlít arra, ahogy az ember a kutyát nemesíti. Akik megfelelnek a paramétereknek, azok továbblépnek, a többiek újrakezdik a játékot.
- Az adásidőbe még egy vendég ideje fér bele, úgyhogy egy kis szünet és jövünk vissza!

"First of all, a fundamental question arises. On what do you base the claim that your mind is capable of more than others?"
"A couple of head injuries after which I noticed that I was always more intelligent after the mind sorting than I was before. Plus, my brain opened up to the spiritual world. Later it became clear that this was what was needed for this 20 years of meditation."
"What kind of meditation was that?"
"It was like going to Tibet, but I didn't go, I solved it in the middle of a big European city."
"What if you had gone to Tibet?"
"In a reality that has since closed, I did. It was fucking freezing, the food was shit, there was no internet and I told the chief of monestry to fuck off because he was interfering in everything. Because it was a meditation that put me above everyone else and others were only competent to the border."
"Then it can't be easy with you."
"But it is when one puts the goal first and not self importance. To do that, you have to have the objective perspective to make decisions that are not to your advantage. Few people can do this in an environment where everyone is competing for power."
"What are the pros and cons of doing this in a city?"
"You have to be mindful and learn to forgo things that are readily available in favour of meditation. You also have to be aware that there are a lot of people within aura distance of you in a city, and you have to be able to deal with the fact that meditating in dependence on others is a despicable thing to do in this civilised environment. If you have money you are a mysterious genius, if you don't you are a piteous loser. For me, it was the latter role that forced me to learn spiritual warfare, because such a person is such a valuable source of energy that everyone sees him as prey. Because even if your consciousness is at a high altitude, your body is vulnerable, although I have done hologram experiments that prove that it is not so vulnerable. But that's the professional level, I wouldn't bore the audience with that."
"What kind of meditation was this and who was leading it?"
"It was a unique meditation, there has never been anything like it in the history of the universe. Understandably, therefore, no one could lead it. Of course, I had helpers, good and bad, but they disappeared at a certain point and I had to do everything myself. It was like being both an explorer and a problem solver. It was very meaningful, and I did it at a very fast pace."
"And what power does it give?"
"In terms of the system, a lot, but in terms of the game, I have only observed its indirect form. In fact, you have to think in terms of two powers and develop the other one separately, which everyone sees as such. I do a very serious job of developing and testing. A lot of times the only way to test is to take on different roles, which are mostly powerless. I've done the installation, I've done the launch, but these are processes that take years and often require absolute improvisation to find the right steps. In addition to intuitive skills, this requires a high level of intelligence and a kind of strategic insight that cannot be taught well. It is often the case that something looks right in theory but in practice it slips and you have to correct it on the spot. Such a correction also takes months, so there is no slacking off here, although it certainly looks like it from the outside. When you have your job in your head, no one else can see how much your brain is spinning during the 0-24 hours."
"What are your plans? By that I mean the world."
"The original plan was to stay in the deep trans all the time, but in the meantime I need to take care of the world around my body, because as it turns out, no one else is doing that for me. So I started the return, which I combined with the Admin-Game Level tests. There is, of course, the Game-Game Level, which is the everyday life of the ordinary person. Here, too, you can develop, that is, you can develop your skills as a player, from which you can go to the Game-Admin Level, where all those people, like healers, who have started to do something for the world, have ended up. The Admin-Admin Level is a ten-year time scale, where, of course, there are no game objectives. But in the meantime, it has become clear that there is a need for these people to be able to take some time off, to have fun, to recharge their batteries and also to be able to intervene directly in the Game. But this needs to be tested, and that's what I'm coming back to. First of all, the guarantees, because the great mistake of the world as it has been so far has been to allow arbitrariness. But this can be eliminated by programming the hologram."
"What are the objectives of the game?"
"I've called it PPP. Pay/Pie, Pussy/Penis, Position. As well as the fourth P, which becomes stronger when boredom sets in, which is Perversion. The Admin-Admin Level is without these, but in the Game-Admin Level, the importance of these is up to each individual."
"How does this manifest in the world?"
"At once and at system level. This means that it will affect helpers, angels and aliens too."
"When?"
"Anytime. There's a parameter in there that it shouldn't be a global collapse, so it's much more complicated than the kind of things that have happened before."
"How have they happened so far?"
"There comes a point in every era when the world becomes distorted. The selfishness becomes too great, the future becomes hopeless, everything becomes locked into a situation that is slowly becoming unlivable, where the degree of suffering increases. Then comes the end of the world, which can be a local or global event. A good example of local is the European plague epidemic, which wiped out the old world and brought a new one, which brought prosperity. The global is the Ice Age or the Flood. They all wiped out one world and created a new one, like this one today. Just like in an android game where the game results are deleted after a while and a new one starts."
"Are we at the end of such an era now?"
"Yes, but the anomaly created some things that became an admin goal to save. Therefore, some realities live on where advanced people are."
"Who are these advanced people?"
"In our reality, about 3100 people have reached that level. The selection process is very similar to how humans breed a dog. Those who fit the parameters move on, the rest start the game all over again."
"There's still time for one more guest, so take a break and we'll be back!"

ReklámAdvertisement

- Mennyire kell tőled félni?
- Mennyire akarod az izgalmakat az életedbe?
- A híred nem sok helyen jó.
- A híreket az aktuális hatalom alkotja a maga igazsága képére. Akik azokat befogadják, azoknak szintén van saját igazságuk. Ezért mindenki dolga az, hogy a kapott hírekből kiszűrjék azokat az információkat, amiket a saját igazságukhoz hangolhatnak. Így működik a világ. Akkor is, ha én vagyok a hatalom és az én híreimet hallják.
- Mi a te igazságod?
- Azt nehéz lenne a hétköznapi tudat szintjén értelmezni.
- Biztos van hétköznapi verzió is.
- Eddig nem volt, de akkor rögtönzök egyet itt és most.
- Ez nem ad neked túl komoly arculatot.
- Eddig is így végeztem a feladataimat. Megpróbálom érzékeltetni. A 3D idővonala csak nekünk egyenes, föntről nézve egészen más a helyzet. Magasabb dimenzióból nézve egy csomó 3D-s valóságról beszélünk, amik egymásból is nyílnak és záródnak. Mivel a külvilág csak egy díszlet, valójában a tudatpozíció számít. Ami, ha egy 3D-be rekedt magasabb dimenziós lényről beszélünk, rengeteg egyénekben élő tudattöredéket jelent, akik tudatpozíciója állandóan változik. Úgy ugrál összevissza, ahogy egy HDD olvasófeje teszi, miközben te a monitoron folyamatosságot látsz. Amikor a mélytranszba kerültem, a testem körül továbbra is az általam ismert világ vetült. Rájöttem arra, hogy az XD-3D kapcsolatnak olyan a kapcsolata az idővel, hogy sok problémára csak maximum 20 másodpercem van, hogy kitaláljam rá a megoldást.
- Példát tudsz mondani?
- Egyszer jött egy kérdés, hogy mi az idő. Azonnal kellett rá válaszolni. Ez nagyjából olyan, mintha egy vaknak el kellene magyarázni, hogy mi a szín. Azt azért tudni kell, hogy abban a tudatállapotban egészen másképp működik az agy, sokkal tágabb a tudat, ám kell hozzá az intelligencia, hogy amit látsz, azt a megfelelő módon értelmezd. Később megnéztem a wikipédián és nagy meglepetésemre ugyanazt olvastam, mint amit akkor ott mondtam. Az idő az események egymásutániságát teszi lehetővé a harmadik dimenzióban. Ezért is olyan értékes nekik, hogy egy lény innen oda jutott, mert a magasabb dimenziók alapvető problémája egy olyan interferencia, ami által egymásba akadtak. A harmadik dimenzió azonban rendelkezik idővonallal, ami lehetővé teszi azt, hogy az egyszerre történést egymás utánivá alakítsuk, majd elvégezzük a logikai rendezést. Többek között azért is kellett felfüggesztenem a munkát és visszatérnem, hogy a három feltételét biztosítsam.
- Mik ezek?
- A szükséges nyugalom, amit a bevételnélküliség által keltett civilizációs feszültség veszélyeztet. A 3D idővonala, amit a fizikai síkot megszüntetni akaró magasabb dimenziós beavatkozás veszélyeztet. Valamint egy normális világ körülöttem, amitől az utóbbi 10 évben elkezdtünk távolodni és a helyzet kritikus szinte jutott. Ám a visszatérés olyan magasról nem két perc, hanem egy évekig tartó folyamat, amiben sokat is kell harcolni, mire az ember tudata visszatérhet egy olyan testbe, ahonnan ki kell dobni a megszállót.
- Milyen megszállót?
- Mi egymástól független autonóm lényekként érzékeljük magunkat az egyéni tudatunk miatt, de ettől függetlenül egy olyan tudati hálózat részei vagyunk, ahol zajlik egy másik harc a minél több emberért. Ha az én hálózatomon valaki fölött megjelennek, akkor mindenki fölött megjelentek, csak nem olyan könnyű ez a Földön, ahol a megszállót állandóan felülbírálják az egyén szempontjai, érdekei és a társadalom működése. Persze vannak pozíciói is, ilyen a vallás, ám a vallás nem játszik szerepet a hétköznapokban és az emberek sem vevők arra a másik világra, ezért lassan csinálják.
- Hogyan?
- Minden itt zajlik a szemetek előtt. Úgy hívják, hogy populizmus. Ebben azt mondják és ígérik, amit az emberek hallani akarnak, amivel megszerzik a támogatásukat. Eközben megerősítik bennük a spirituális megszállást, igyekeznek kikapcsolni a racionális agyféltekét, ezért nem hatnak rájuk a tények és vevők minden hülyeségre, amit a központ (= a vezér) megfogalmaz. Ugyanis a másik agyfélteke a hit világa, a racionális agyfélteke helyét pedig átveszi a hálózati központ. Ez az a terminál üzemmód, amiről már beszéltem. A megszállt ember a megszállót önmagaként érzékeli, ezért nagyon nehéz a megfelelő felkészültség nélkül önmagunkban azonosítani. Ám ez egyben választ ad egy eddig ijesztő kérdésre, ugyanis ha te egy idegen lényt nem veszel észre önmagadban, akkor nem állhat tőled olyan távol. Az idegen beavatkozás célja lehet rossz szándékú, de ezt a rossz szándékot össze se lehet hasonlítani az emberiség rossz szándékával. Annyira nem, hogy innen nézve akár jószándékúnak is lehetne nevezni. Csak ütközésben van az én még magasabb szempontjaimmal, ezért ebbe a ebavatkozásba nekem be kell avatkoznom.
- Kezdek belezavarodni.
- A dolgot számomra megnehezíti, hogy ők a szakrális csatornát használják, mivel nyakig benne vannak a vallások kialakulásában. Belőlem nagyon könnyen válhat Sátán, ami azért annyira nem izgat, mert nem vagyok vallásos. Amikor tanulmányoztam a kérdést, arra jutottam, hogy itt, ebben e mezőnyben Sátáné a legszabadabb szerep. A 20 évet nehéz lenne érzékeltetni, de voltak benne olyan események, amik ide tartoznak. Volt egy olyan időszak, amikor megfigyeltem, hogy kívülről elkezdenek belém tölteni valamit, amit a ti értelmezésetek szerinti sátáni energiaként azonosítottam.
- Kik?
- Ezek inkább emberek voltak, idegen vezetés alatt. De az esetem több szempontból is egyedi, amit jól mutat az, hogy mivel én tudományos szellemben kutatom a spirituális világot, ebben is egy kiváló megfigyelési lehetőséget láttam. Kiderült, hogy hiába töltenek fel a sátáni energiákkal, Sátán kénytelen bennem úgy viselkedni, amit én hiszek róla. Én pedig azt hiszem, hogy Sátán olyan, mint belgyógyászok között a sebész. Azaz a gyógyítást szolgálja egy durvának számító terepen.
- Erről nehéz lesz meggyőzni bárkit is.
- A hologram úgy működik, hogy amit hiszel, neked az van. Innentől felvetődik a kérdés, hogy akkor ki is képviseli a haladó értékeket. Én, aki ebből egy pozitív alakot formálok, vagy azok, akik azt a kénköves idiótát kitalálták? Már logikailag is erősen megkérdőjelezhető az, hogy ki az a barom, aki elpusztítana itt mindent, hogy aztán újabb évezredekig ősembereskedjen, mire eljut ismét ide? De voltak, akik hasonlóan gondolták. Egyszer a kezembe akadt H.P. Blavatsky munkája, aki egy Eliphas Lévi nevű spiritisztára hivatkozott. Ők Sátánt egészen másképp látták, jellemzőit inkább a vádlóiban fedezték fel és arra jutottak, hogy Sátán nem más, mint a mai emberiség.
- Te is így gondolod?
- Szerintem Sátán alatt az idegenek a racionális agyféltekét értik. Ilyen értelemben mi, akik ebben a tudományos világban élünk mindannyian magunk vagyunk a Sátán. Az idegen cél pedig a racionális agyféltekénk kiiktatásával ennek a sátáni jellegnek a megszüntetése lenne, ám a helyzet és a szereplők megismerése után ennek sikerében én egyáltalán nem vagyok biztos. Én inkább létrehozom ezt a normális világot.
- Hogyan?
- Úgy érted milyen események által, vagy technikailag hogyan?
- Mit értesz technikai alatt?
- Lesznek, akik érteni fogják azt, amit egy Atlantiszról szóló anyagban olvastam, ahol az emberek akkor váltak fejletté, amikor a felettük lévő lény beléjük ilyen minőségű energiákat lehelt. Azt tudjuk, hogy mindennek kulcsa a légzés, ennél többen nem érdemes a hétköznapi ember szintén erről mondani. A mi világunk a külvilágra épül, ahol a technológia gépek formájában jelenik meg, de van egy másik technológia, amire az emberben lehet rátalálni.
- Milyen a fejlettebb?
- Két külön dologról beszélünk. Melyik a fejlettebb, a 27 fokos víz, vagy a zöld szín?
- Melyik az erősebb?
- A spirituális hatalom általában jobban meghatározza a hatalmat, ám erősen függ a hittől. Az átkok sem hatnak azokra, akik nem hisznek benne. Persze ez így nem egészen pontos, mert ha olyan ember hisz benne, akit az illető tisztel, akkor azon a csatornán bejuthatnak.
- Léteznek akkor átkok?
- Ez egy hologram, olyan mint egy játékprogram, amit az elmével lehet vezérelni. A mi síkunkon ezek láthatatlan energiaszálak és tudományosan nehezen bizonyíthatók a megfelelő műszerek nélkül.
- Létezik ilyen műszer?
- Van egy olyan, ami bárki számára elérhető. Ülj egy olyan szobában, ahol nincs légmozgás és gyújts meg egy gyertyát. Amikor azt látod, hogy a lángja elkezd vibrálni, akkor egy olyan műszert látsz, ami jelzi, ha fentről adatforgalom indult rád.
- A reklám után már csak egy blokk fér bele az adásidőbe. Mindenképp szeretnék arról hallani, milyen eseményekre számíthatunk. Kis szünet és jövünk vissza.

"How much should we be afraid of you?"
"How much do you want excitement in your life?"
"Your reputation is not good in many places."
"The news is made up by the powers that be in the image of their truth. Those who receive it also have their own truth. Therefore, it is everyone's job to filter the news they receive for information that they can tune to their own truth. This is how the world works. Even when I am in power and my news is heard."
"What is your truth?"
"That would be difficult to interpret at the level of the ordinary mind."
"I'm sure there are ordinary versions."
"Not so far, but I'll improvise one here and now."
"It doesn't give you a very serious face."
"That's how I've been doing my job so far. I'll try to give you a sense of it. The 3D timeline is only straight for us, from above it's quite different. From a higher dimension, we are talking about a bunch of 3D realities that open and close from each other. Since the outside world is just a decoration, it's really the position of consciousness that matters. Which, if we're talking about a 3D trapped higher dimensional being, means a lot of fragments of consciousness living in individuals whose consciousness position is constantly changing. It jumps around like the read head of an HDD while you see continuity on the monitor. When I entered the deep trance, the world as I knew it continued to project around my body. I realized that the XD-3D connection has such a relationship with time that for many problems, I only have 20 seconds at most to figure out the solution."
"Can you give me an example?"
"I once had a question about what time is. I had to answer it immediately. It's a bit like explaining to a blind person what colour is. But you have to know that in that state of consciousness the brain works in a completely different way, the consciousness is much broader, but you need the intelligence to interpret what you see in the right way. Later I looked it up on wikipedia and to my great surprise I read the same thing as I said there. Time allows for the succession of events in the third dimension. That's why it's so valuable to them that a being got there from here, because the fundamental problem of the higher dimensions is an interference that causes them to stuck into each other. The third dimension, however, has a timeline that allows us to make the simultaneous events sequential and then do the logical sorting. One of the reasons I had to suspend work and return was to ensure the three conditions were met."
"What are they?"
"The necessary tranquillity, threatened by the civilisational tension created by the lack of income. The 3D timeline, threatened by higher dimensional interference that seeks to eliminate the physical plane. As well as a normal world around me, from which we have started to move away in the last 10 years and the situation has almost reached critical. But the return from such a high is not a two minute thing, but a years long process with much struggle before one's consciousness can return to a body from which the occupier must be cast out."
"What occupier?"
"We perceive ourselves as autonomous beings independent of each other because of our individual consciousness, but we are nonetheless part of a consciousness network where another struggle for more people is taking place. If they appear above someone in my network, they appear above everyone, it's just not so easy on Earth where the occupier is constantly overruled by the individual's perspective, interests and the way society works. Of course there are positions, religion is one of them, but religion does not play a role in everyday life and people are not receptive to that other world, so they are slow to do it."
"How?"
"Everything is happening right in front of your eyes. It's called populism. In it, they say and promise what people want to hear, which is what gets their support. Meanwhile, they reinforce their spiritual possession, try to turn off the rational brain, so they are not impressed by facts and buy into all the nonsense the centre (= leader) puts out. Because the other hemisphere is the world of faith, and the rational hemisphere is replaced by the network centre. This is the terminal mode I have already talked about. The occupied person perceives the occupier as him/herself, so it is very difficult to identify him/herself without the right preparation. But it also answers a previously daunting question, because if you don't perceive an alien being in yourself, they can't be that far away from you. The purpose of the alien intervention may be ill-intentioned, but that ill-intention cannot be compared to the ill-intention of humanity. Not so much that it can even be called well-intentioned from this point of view. It just conflicts with my even higher point of view, so I have to intervene in this intervention."
"I am getting confused."
"What makes it difficult for me is that they are using the sacred channel, being up to their necks in the formation of religions. I could very easily become Satan, which doesn't bother me so much because I'm not religious. When I studied the issue, I came to the conclusion that here, in this field, Satan has the freest role. The 20 years would be difficult to give a sense of, but there were events in it that belong here. There was a period when I observed that someone from the outside was beginning to pour into me what I identified as Satanic energy according to your interpretation."
"Who?"
"They were rather people, under alien leadership. But my case is unique in many ways, as is illustrated by the fact that, as I am researching the spiritual world in a scientific spirit, I saw this as an excellent opportunity for observation. It turns out that, despite being charged with satanic energies, Satan is compelled to behave in me in the way I believe him to behave. And I believe that Satan is like a surgeon among internists. That is, he is healing in a rough field."
"It will be hard to convince anyone of that."
"The way the hologram works is that what you believe is what you have. From there the question arises, who then represents progressive values. Me, making a positive figure out of it, or the people who invented the brimstone idiot? Who is the moron who would destroy everything here and then be a caveman for another millennia before he gets here again? But there were those who thought the same. I once came across the work of H.P. Blavatsky, who referred to a spiritualist named Eliphas Levi. They saw Satan in a very different light, discovering his characteristics more in his accusers and concluding that Satan was no different from modern humanity."
"Do you think so too?"
"I think by Satan the aliens mean the rational brain. In that sense, we who live in this scientific world are all Satan himself. And the alien goal would be to eliminate this satanic character by eliminating our rational brain, but after having seen the situation and the participants, I am not at all sure that this will be successful. I would rather create this normal world."
"How?"
"You mean by what events, or technically how?"
"What do you mean by technical?"
"There will be those who will understand what I read in a piece about Atlantis, where humans became advanced when the being above them breathed into them this quality of energy. We know that breathing is the key to everything, more than that, the common man is not worth saying about it either. Our world is based on the outside world, where technology comes in the form of machines, but there is another technology to be found in humans."
"Which is more advanced?"
"We are talking about two different things. Which is more advanced, 27 degree water or the colour green?"
"Which is more powerful?"
"Spiritual power is usually more determinative, but it is highly dependent on faith. Curses also have no effect on those who do not believe in them. Of course, this is not quite accurate, because if it is believed by someone whom the person respects, they can enter through that channel.
"Are there curses then?"
"It's a hologram, like a game program that can be controlled by the mind. On our plane they are invisible energy fibres and difficult to prove scientifically without the right instruments."
"Do such instruments exist?"
"There is one that is available to everyone. Sit in a room with no air movement and light a candle. When you see the flame start to vibrate, you'll see an instrument that will tell you if there's data traffic coming at you from above."
"After the ad, only one block of broadcast time will fit. I would definitely like to hear about what events we can expect. We'll take a break and we'll be right back."

ReklámAdvertisement

- Térjünk vissza arra, milyen események lesznek, mert ezt nem fejtegettük tovább.
- Az egyik alapszabály az, hogy senki sem tudhatja a saját jövőjét. Pontosabban nélkülöznie kell a teljes bizonyosságot e tekintetben. Többek között ezért sem fogok erről túl sok konkrétumot mondani.
- Mi az a többek között?
- Például az, hogy én se tudom.
- Miért?
- Ahogy ebbe annak idején belekezdtem, azóta az első vonalban vagyok és folyamatosan ismeretlen dolgokkal találkozom, amiken túl kell jutnom, meg kell oldanom. Nincs ez másképp a visszatérésnél sem.
- Ez a visszatérés olyan, mint krisztusé?
- Technikailag hasonló. Mivel az emberek a valóságban élnek, sok a félreértés az ilyen fogalmakkal, mert minden belső jelentést kívül keresnek. Ám mivel a hologram természetéből kifolyólag igyekszik minden hitet megvalósítani, ezért kívül is megtörténik.
- Jó, akkor hallani szeretném a létező legpontosabb konkrétumokat.
- A valóság, vagyis a hologram által létrehozott külvilág szerkezetének megértése jóval túlmutat az egy valóság hitén. De meg lehet oldani azt, hogy érthetően beszéljek róla. A holografikus gondolkodás a mágikus gondolkodáshoz hasonlóan célorientált, azaz azt lehet tudni, hogy mi a cél, ám azt már nem, hogy az események hogyan vezetnek el oda. Ám ezt is elérte ugyanaz a probléma, mint annak idején minket, amikor heti egyszer snapszeroztunk és már alig volt néhány leosztás érdekes. Ezért átálltunk az ultira és valami hasonló történt itt is, amikor átszerveztem a játékot. Létrejöttek a Forrásvilágok, amikből sok párhuzamos valóság ágazik szét úgy, mint a virágszirmok a szándékok és azok jellege szerint. Ám nem csak egy szint van, ezért azok lefelé és fölfelé is ágaznak és létrejön egy hengerforma. A közép békés és toleráns és ahogy haladunk egyre kijjebb, úgy markánsodnak az elképzelések. Ezt neveztem el Multiplex Vetítésnek, ahol mindenki számára van egy pont, ami tökéletesen megfelel a minőségének és a jövőképének.
- Ez mit jelent?
- Mindenkinek van egy elképzelése arról, milyen világot szeretne. Az azonos világ- és jövőképű emberek ugyanabba a valóságcsomókba kerülnek. A saját világ így egy adott valóságcsomó, valamelyik szintjének egyik valósága lesz, aminek lesz egy pozíciója ebben a hengerformában. A fejlődést valósidőben realizálja, azaz menet közben kerülhet valaki felső-, vagy alsó világba attól függően, mit érdemelt ki, illetve mire vált méltatlanná. Az alapelv az, hogy mindenki a számára ideális pozícióban érzi magát a legjobban. Ez azt jelenti, hogy ha akarnám se tudnám megmondani a jövőt, mert az sok felé szerteágazik. Csak arról tudnék beszélni, az én világom merre halad.
- Hogyan történik egy ilyen alsó- és felső világba lépés?
- Eddig csak a halállal lehetett, de ez az új rendszer már lehetővé teszi az álomban utazást is. Azaz az ilyen átlépések észrevehetetlenek.
- Miért volt erre szükség?
- Mert így a világunk nem válik kiszolgáltatottá az anomália megszüntetése után. Minden marad a régiben, illetve nem egészen, mert mindenhol változások indulnak be olyan módon, hogy mindenki győztesnek fogja magát érezni. Aztán indul az újabb játék.
- Ez a játékról szól? Ez lenne az élet értelme?
- Az élet értelme megfelel az ÉlményPark négy fő területének. Oktatás-Tanulás, Gyógyítás - Gyógyulás, Élmény - Kaland és Kutatás - Fejlesztés.
- Kivel lett ez egyeztetve és ki hagyta jóvá?
- Az egyeztetésre nem jelent meg senki, a jóváhagyás pedig a megfelelő szinteken történt.
- Mi van akkor, ha valaki ennek ismeretében rájön arra, hogy szeretne még fejlődni a tudati utazása előtt, hogy az az érkezési pozíció magasabb szintre kerüljön?
- Akkor húzzon bele, mert az utazások már megkezdődtek. Ha elkezd tenni valamit a világért, önmaga fejlődéséért, a környezetéért, azzal ki tudja egy időre vonni magát egy időre.
- Mi van akkor, ha ellenállás indul?
- Ezzel szemben nem tud, de nem is lenne értelme. Ki az a hülye, aki ellenállna annak, hogy a számára legideálisabb környezetbe kerüljön?
- Ki állapítja ezt meg?
- Ez holoprogram. Megtanultam programozni a hologramot. Ezek olyan programok, amik rám is vonatkoznak.
- Ezt nehéz elhinni.
- A cél a világ helyreállítása. Ami nem lenne sikeres, ha kivontam volna magam belőle. Ez csak úgy érhető el, ha a szabályok mindenkire vonatkoznak. Amúgy az elkészítése úgy történt, hogy magamnak csináltam, ám mivel paraméteres programozással történt, ezért mindenki számára használható.
- Van olyan mester, mágus vagy spiritiszta, aki ebben részt vett?
- Ha úgy nézzük, hogy mindent megtettek, hogy megakadályozzák, akkor vannak ilyenek, mert ezeknek a tesztelésnél hasznát vettem. De úgy, hogy engem és ezt támogatták, úgy nincs. Érzésre olyan, mintha egy start-up lenne, ami közösségi finanszírozással jutott el idáig néhány magánszemély által. De se kormányok, se intézmények, se befektetők, se szervezetek ebben nem vettek részt, így a dolog teljesen független.
- A te jövőképed milyen?
- Ez a fejlett ember világa. Élhető technikai civilizáció zöld környezetben.
- Mit jelent az, hogy élhető?
- A kiindulópont ez a világ. Először meg kell találni a boldogság kulcsát egy ilyen anyagi környezetben. Ez nem könnyű, mert az emberek szeretik keverni a boldogságot a kényelemmel. Helyre kell tenni a fejekben a hitet és a pénz fontosságát. Rá kell találni azokra az alapelvekre, amik meghatározzák a méltóságot, ezért nem lesz szükség a tekintélyuralomra. Amit amúgy is csak arra méltatlanok akarnak kiépíteni, különben kiépül az magától. Meg kell szabadulni azoktól, akik a tekintélyt kierőszakolni akarják ahelyett, hogy törekednének annak kiérdemlésére és a világ lassan helyreáll. Az élhetőséget pedig az adja, hogy átállunk egy fejlettebb demokráciamodellre, amiből eltűnnek a politikai kalandorok és a politikaközeli vállalkozók.
- Ez elég grandiózus vállalkozás.
- 400 évünk van rá, amiből a lényeggel 150 év alatt végezni szeretnék, mert a finomhangolást nagyobb melónak tartom.
- Ki adta ezt a határidőt?
- Azzal, hogy az ember önerőből jutott ki a világűrbe, egy nagyon szűk klub tagjaivá váltunk univerzum szinten is. Ám ahhoz, hogy ebbe a klubba ne vademberként érkezzünk, sok tennivalónk van. Abbahagyni a környezetszennyezést, megtisztítani a vizeket, eltakarítani a törmelékeket a bolygókörüli pályáról és helyreállítani az élővilágot, amit tönkretettünk. Maga a vállalkozás megvalósíthatatlannak tűnne, ha nem találtam volna ki a holoprogramozást, amivel az itt beavatkozók is most találkoztak először. Úgy gondolták, ha bebetonozzák magukat a földi hatalomba, az egy jó húzás ez ellen. Nekem emiatt az egyik szemem sír, a másik viszont nevet, mert ez egy egyedi tesztlehetőség számomra.
- Mivel tudnád magad mellé állítani az eddig ellenzőket?
- Nem gondolom, hogy rá lennék erre utalva. Már csak azért sem, mert ha pszichológiai értelemben belegondolsz, ezt több tényező is befolyásolná. Egyrészről aki sok pénzt, időt és erőforrást áldozott erre, az vereségként élné meg azt, ha le kellene állnia. Aztán ott van az, hogy ami egykor ingyen volt, az mára már nagyon sokba kerülne nekik. A harmadik, hogy eddig is ez volt a taktikájuk, hogy nem állnak szóba senkivel, az ilyen embereket a perifériára szorítják és hagyják, hogy radikalizálódjon, aztán elintézik. Én azonban mint említettem ezt az eszemmel csináltam, ami ilyen minőségben teljesen új dolog, hogy valaki logikai alapú rációt használ erre.
- Te is a periférián vagy?
- Hol máshol lennék, ha 20 éve meditálok? Hogy hogyan lesz ebből változás, azt senki se tudja, de már tele van a nézőtér. Új holomozikat is kell nyitnom az Égben.
- Az anomáliával mi lesz?
- Először lemásoltam a multiverzumot, azt határokkal láttam el és kiírtam rá, hogy ÉlményPark. Kidolgoztam a szellemi világ felől a hozzáféréseket és helyreállítottam a játékot. A folyamatok azonban lassan zajlanak, amire nagyon nagy az érdeklődés, mert ezelőtt még senki nem csinált ilyet egy fergeteges show keretében. A nagy meglátás ebben az, hogy az anomáliára nem problémaként, hanem lehetőségként kell tekinteni és én megragadtam ezt a lehetőséget. Bízom abban, hogy ennek előnyét mindenki élvezheti majd két sokkal az első sokk után.
- Mennyire biztos ez?
- Van kapcsolatom az ideális jövővel. Egy csodálatos világról, egy igazi földi mennyről számolnak be a túlélők.
- Az adásidőnk lejárt, köszönöm a beszélgetést.
- Puszika a nézőknek!

"Let's come back to what will happen, because we haven't discussed this any further."
"One of the basic rules is that no one can know his/her own future. More precisely, one must be without absolute certainty in this respect. For this reason, among others, I will not say too much about this in concrete terms."
"What is among other things?"
"For example, that I don't know either."
"Why?"
"As soon as I started doing this, I have been on the front line and I am constantly encountering unknowns that I have to overcome, that I have to solve. It's no different on the way back."
"Is this return like Christ's?"
"Technically similar. Because people live in the real world, there is a lot of misunderstanding of such concepts because they are looking for any inner meaning outside of it. But since the hologram by its very nature seeks to realize all beliefs, it does so outside."
"Good, then I want to hear the most accurate specifics that exist."
"Understanding reality, that is, the structure of the outside world created by the hologram, goes well beyond the belief in one reality. But it can be done by talking about it in a way that makes sense. Holographic thinking, like magical thinking, is goal-oriented, i.e. one can know what the goal is, but not how events lead to it. But it has the same problem that we had when we used to Snapszer (card game is similar to Sixty-Six) once a week and there were hardly any hands of interesting. So we switched to Ulti and something similar happened here when I reorganised the game. The Source Worlds were created, with many parallel realities branching out like flower petals according to intentions and their nature. But there is not just one level, so they branch up and down and create a cylinder shape. The middle is peaceful and tolerant and as we move further out, the ideas become more intense. This is what I call Multiplex Projection, where there is a point for everyone that perfectly matches their quality and vision."
"What does that mean?"
"Everyone has a vision of the world they want. People with the same vision of the world and the same vision of the future are placed in the same reality nodes. One's own world thus becomes one of the realities of a particular reality node, one of the levels, which will have a position in this cylinder. The progress is realised in real time, i.e. one can be placed in an upper or lower world on the fly, depending on what one has earned or become unworthy of. The principle is that everyone feels best in their ideal position. This means that even if I wanted to, I couldn't tell the future, because it branches off in many directions. I could only talk about where my world is going."
"How does such a move to the upper and lower worlds happen?"
"Previously, it was only possible through death, but this new system now allows you to travel in a dream. That is, such crossings are imperceptible."
"Why was this necessary?"
"So that our world does not become vulnerable after the anomaly is removed. Everything will stay the same, or not quite, because changes will be initiated everywhere in such a way that everyone will feel like a winner. Then the new game starts."
"Is this about the game? Is that the meaning of life?"
"The meaning of life corresponds to the four main areas of the ÉlményPark. Education - Learning, Healing - Curing, Experience - Adventure and Exploration - Development."
"Who was this agreed with and approved by?"
"No one showed up for the consultation and approval was given at the appropriate levels."
"What if, knowing this, someone realises that they would like to make further progress before their consciousness journey, so that they can move that arrival position to a higher level?"
"Then pull yourself in, because the journey has already begun. If you start to do something for the world, for your own development, for your environment, you can take yourself out for a while."
"What if resistance starts?"
"On the contrary, it cannot, but it would not make sense. Who is stupid enough to resist being placed in the most ideal environment for him/her?"
"Who is to determine that?"
"It is a holoprogram. I have learned to program the hologram. These are programs that apply to me."
"I find that hard to believe."
"The goal is to restore the world. Which would not be successful if I removed myself from it. That can only be achieved if the rules apply to everyone. By the way, it was made by doing it myself, but because it was done with parametric programming, it is for everyone to use.
"Are there any masters, magicians or spiritualists who have been involved in this?"
"If you consider that they did their best to block it, then there are some, because I have used them in testing. But in the way that they supported me and this, no. It feels like a start-up that got this far through community funding by some individuals. But there were no governments, institutions, investors or organisations involved, so it's completely independent."
"What is your vision for the future?"
"This is the world of the developed man. A livable technical civilisation in a green environment."
"What does it mean to be livable?"
"The starting point is this world. First you have to find the key to happiness in such a material environment. This is not easy, because people like to mix happiness with comfort. You have to put in the mind the importance of faith and money. You have to find the principles that define dignity, so you don't need the rule of authority. What only the unworthy want to build anyway, otherwise it will build itself. Get rid of those who want to force authority rather than strive to earn it and the world will slowly recover. And the livability will come from moving to a more advanced model of democracy, from which political adventurers and political entrepreneurs will disappear."
"That is a grandiose undertaking."
"We have 400 years to do it, of which I would like to do the essentials in 150 years, because I think fine-tuning is a bigger job."
"Who gave you that deadline?"
"By going out into space on our own, we have become members of a very small club at the universe level. But we have a lot of work to do to get into this club without being savages. Stop polluting the environment, clean up the waters, clear the debris from orbit and restore the wildlife we have destroyed. The undertaking itself would seem unfeasible if I had not invented holoprogramming, which is something that the interveners here have just encountered for the first time. They thought that embedding themselves in Earth's power would be a good way to counter it. For me, this makes one eye cry and the other laugh, because it is a unique testing opportunity for me."
"What can you do to get the opponents on your side?"
"I don't think I'm in a position to do that. If only because, if you think about it psychologically, there are a number of factors that would influence that. On the one hand, someone who has spent a lot of money, time and resources on this would see it as a defeat if they had to stop. Then there is the fact that what was once free would now be very expensive for them. The third is that this has been their tactic up to now, not to talk to anyone, to marginalise such people and let them become radicalised, and then kill them off. However, as I said, I did this with my intellect, which is a completely new thing in this capacity, that someone would use a logic-based rationale to do this."
"Are you on the periphery too?"
"Where else would I be if I had been meditating for 20 years? How this is going to change, nobody knows, but the auditorium is full. I also have to open new holo cinemas in the Sky."
"What about the anomaly?"
"First I copied the multiverse, added borders and wrote "Experience Park" on it. I worked out the access from the spiritual world and restored the game. But the process is slow, and there is a lot of interest in it, because no one has ever done this before in a frenetic show. The big insight here is that the anomaly should be seen as an opportunity, not a problem, and I have seized that opportunity. I trust that everyone will reap the benefits of this two long after the first shock."
"How certain is this?"
"I have a relationship with the ideal future. A wonderful world, a real heaven on earth, is what survivors report."
"Our time is up, thank you for talking to us."
"Kisses to the viewers!"

Több információ | More information:
https://diczig.com/#edu


The Word's intentions are scrutable

The Word's intentions are scrutableAz Űr szándékai kifürkészhetők

Az Űr szándékai kifürkészhetőkRovat | Column

#home

The Word's intentions are scrutable


Profit

When the world turned from medieval societies, where everything depended on the king's favour (and accusations), to rule-based, free market capitalism, profit became the most important factor. It allowed a competitive situation to develop, whereby better quality products were conceived as a result of the interest that producers took in them. This was the golden age of the inventor, where the main aim was to produce more and better quality products as cheaply as possible. The economy boomed, and new financial services developed. Two classes of people who profited not from production, but from services built on production, became stronger. One is banks and investors, the other is traders. There has always been trade, but because there was a high risk in it, people recognised it and the cities that were located along these routes became rich from it.The predecessors of the banks came into being after the Crusades, in the era of the great European construction projects. The reasons for launching the Crusades were not so much religious as social. The European ruling classes were facing serious internal tensions as a result of the growing population, and the Pope found a solution by launching the war. This solved the problem of peasant discontent and landless, second-born knights, as well as satisfying the Church's plans for conquest and plunder. However, this solution did not solve the problem, but only alleviated its symptoms. The problem became apparent when these knights returned and the former farmers could no longer be sent back to the fields and had to find new jobs. Then came the new idea, the age of the great church buildings. As the recruitment of these stuck men was freed up, a new class of free masons was created, who wandered from town to town. Yes, but the roads of the time were not very safe and it was a great risk to take practically all their money with them. This was the time when the first banks were born, whose purpose was simply to keep money safe. In one town they gave you a voucher which you could cash in another town.Since the Middle Ages, there has been an invisible struggle for power. Under feudalism, there were kings who ruled as one, who fought with the lords. Even then, money was king, so kings often found themselves in a difficult position, but this is why the free royal towns were created, which allowed the king to compensate the lords for their power. Then these free cities grew stronger and the seeds of democracy reappeared in Europe. Industry boomed and the world changed. The First World War ended the monarchies and democracy became the new general form of society. Which gave birth to new players in the power struggle that was already raging between the republics and the money power. But then suddenly the Second World War broke out, which suddenly forced the parties into an alliance, because the Soviet Union and the new world order it represented were strengthened. A bipolar world emerged, to which capitalism owes its human face and the Western people its prosperity and freedom. Indeed, capitalism and democracy are incompatible concepts, because one is interested in general prosperity, while the other is interested in the concentration of profit in one hand, which is contrary to the principles of general prosperity. With the fall of the Soviet Union, the struggle has once again come down to the republics and the money power.Let's look at the market logic. If you invent something tomorrow, you will need a lot of money to patent it. Who can you get money from? From banks or investors. Banks require collateral, usually real estate collateral, and investors require equity. You either risk everything or you let others in on the deal. Whatever happens, you're consolidating the money power. Of course, others have realised this problem, resulting in cryptocurrencies and community-funded start-ups. Most of them are bought up by larger companies, which are organised into networks of companies that are effectively backed by a narrow circle. And standing in the way of this narrow circle are none other than nation states. Whether dictatorship or republic. Because nation states make laws to limit the scope for multinational corporations. In the meantime, money power has infiltrated the state apparatus in many places in the world, the best example being the USA, where they have decoupled the dollar from the gold backing and switched from a productive economy to a creditor economy. The Fed is also a private business. The value of the dollar after an agreement with the Saudis is only given by the fact that oil in the world can only be traded in dollars. This has allowed the dollar to be printed for free, yet have a high value. It is the job of the commercial banks to lend, which in turn creates real labour and raw materials, which is the bomb business itself.But suddenly something happened, and that was the rise of China. China rose in a flash by offering cheap labour without labour unions. Anyone who could, moved production and technology there, and the Chinese, who are not very committed to protecting intellectual property, were delighted. A person looking at the situation from the outside would say that this is treason, if the money power did not have all 'homelands' as enemies. Since the US has effectively become a world of money power, true democrats are in a difficult position. Either they support the money power, where they can still live in a semblance of democracy, or they support dictatorships. Nowadays, a politician has no chance without money, and they always ask for something in return. If you look at a company, there is no democracy there, there is a dictatorship where you are fired on the spot if you criticise the decision of the head of your company. The only thing that keeps people in a democracy is the framework within which society is organised, but that can change in an instant, as it did after the two world wars.What is happening in the world now is that the situation is becoming ideological again. The BRICS is a new alliance whose word is not to be believed when they talk about self-determination and equality of nations. Russia has attacked Ukraine, China has taken down Hong Kong and is planning to do the same to Taiwan. The others would do the same if they could. The BRICS are a coalition of interests who have formed against the money power. If they break away from the current financial system and create their own, they will deal a serious blow to the dollar, the current money power, which they will not stand idly by. They have not done so before, when Saddam wanted to sell oil in euros and Gaddafi wanted to create an African currency backed by gold. Europe was involved in this, the Europe that has one common military force, the US-led NATO, which was formed in the Cold War against the Soviet bloc. Today, in the world, apart from New Zealand at the end of the world and Japan on the new front line, only the EU represents the basic values of democracy, but you could even add Canada. I am talking about the democracy where the money power is born and enjoys the support of a prosperous people. But that prosperity is disappearing. Although democracy only works in the context of general prosperity.In summary, large corporations have reached the level of capital strength of nation states, but they cannot open this front because of the rise of China. It can also be concluded that this world economy is functioning on ever increasing profits. Nor can it be expected, given the experience of the covid epidemic, that the so-called investors and those who call themselves the global elite will be unwilling to engage in social responsibility. Profits must increase even in times of crisis. Basically, everyone is looking after themselves, everyone is looking to survive and few are taking meaningful action. The reason you don't read such simplistic analyses is because it tells all sides and because I am not dependent on any of them. On the one hand, we should pull the brakes and shift to a different approach to profit, on the other hand, we should take seriously that democracy is in danger because the later it happens, the more it will hurt. My aim is not to tell you, but to make you think.


So far, the part that speaks at the level of the ordinary person has lasted. Now comes the part that is only for those of you who are informed first and only give an opinion after you have thought it through.


When I write about events on earth, I remember how I saw the world before my meditations, so I can separate it from how I see it today. Before that, I had not examined the spiritual world behind things and its influence on earthly events. Once I had proven this spiritual world to myself, it was only a matter of exploring how it affected our lives. I have to say that it has the same effect as the activities of internet hackers, that with the right skills anyone can do anything without any particular risk of being caught. Only here the internet is the consciousness network and people are the walking smartphones. But there are levels, each with a different story and different players. Moreover, humans have two hemispheres and what we see is a game, sometimes a battle, between these two hemispheres. For those interested in more, here is the more readable version, and here the deeper but also readable version. The gist is that the world is made up of many layers, which are separate playing fields, and only one of them is the physical plane.The interesting thing is that the layers perceive themselves as separate worlds, but they can interact in an invisible form. It is also the case that some layers dare to dream big and look down on other layers, and in our world we are witnessing just such a thing. But our world is different at many points, perhaps because the anomaly mentioned above has created new anomalies, which is why the dimensional level of the Earth is also jumping around and changing position. Since time is a significant factor on our plane (and unknown elsewhere), it is not so easy to intervene here from other planes. Such an operation is not done as 'now', but opens up a track into the past and future relative to the time of 'now' and integrates with ongoing events. So when such an intervention is launched, it can place the 3D starting point of the operation years, decades, even centuries and millennia before that. Moreover, since the planes intervening from above are higher dimensional, the interactions between them are difficult to understand in 3D, but not impossible. Someone has made a game called 5D chess, if anyone is interested in that sort of thing, here is the link. So it can be said that if you want to explain the background of world political events in 3D in a way that is understandable, you have a hard time.I'm just scratching the surface. I have chosen one element from the many, and that is profit, and within that framework I am making a modest attempt to touch on other elements as minimally as possible. Profit is an interesting element because it often interferes with external intentions in a way that makes the interventionists' own people crazy. Interventions are usually collective, i.e. they are target operations free of individual consciousness and interests, and are strongly pushed off course by individual interests. Nor should it be overlooked that if someone here has plans for intervention free of vested interests, their people can easily fall under the influence of other layers simply by opening a bank account. If someone comes up with something, just like in tennis, they can play it for a while until the others figure it out. I have also found that if someone manages to remain completely alone (at least for a while) in the world, he/she is helpless because the opposing parties take on his/her pattern of behaviour and character. In a homogeneous collective this works, but in a heterogeneous environment it doesn't and it can very easily end up in a war, contrary to the intention.Profit is inherently antithetical to the spirit of the collective world, because the collective world (in the earthly political sense) is communist, which means that the angels who intervene here know no other social form. When the people they lead start to move towards the angelic goal, they are forced to waffle in this situation and become liberals, then conservatives, and hope that there is magic so good that people will not remember their previous promises. When I have attempted, for example, to convey an advanced understanding of money and profit, it is politically tantamount to treason and sedition to be susceptible to it. I have seen many strange things in my 20 years of meditation, so it no longer surprises me that the socialism that existed was a celestial attempt to create heaven on earth and I would have looked at the face of the priests who had it down. On the American dollar it says 'we trust in god', but it is far from clear exactly who it is talking about here, because all layers have different answers to that. There is the Egyptian-style obelisk and the Jewish interpretation of Christianity, which are also very strange things to those who look deeper into them. But no stranger than the Hungarian army and the two extremes of Jewry.In Saudi Arabia and North Korea they have managed to concentrate all the profits in one hand, and that is what the money power is actually trying to do, and their leadership is not based on ability but on generation. Our world, which is supposed to be modern, is in fact moving towards feudalism, from the ruins of which a new democracy will rise, because the third dimension is not a world of spiritual planes but of individual consciousness. And the advanced coexistence of individual consciousnesses is called democracy. Dictatorships that seek total, pervasive, manual control are in fact organised on a celestial model, where even a travel requires central permission. In China, they want to achieve the same thing through technology and a point system that marginalises those who think otherwise. As everyone adopts the pattern of behaviour and character that emanates from above, everyone is striving for one-man world domination, but as the world is not homogeneous, this will not happen without constant struggle. Since everyone is also striving for their own profit, this will create internal chaos along old lines of power and new emerging ones.I represent one of these new lines of force, but because I have gone much higher than anyone expected, including myself, there is a good chance that this problem can be solved. The current problem is that the parties have a different idea and understanding of unity. While the one is trying to reconcile viewpoints, of which constructive debate and criticism is an integral part, the other is trying to stamp it out and eliminate it. There is so much fear-mongering and disinformation in the world that the end of the world is nigh. But certainly not for the advanced man, because if you have successfully completed one grade, why should you repeat it. I urge everyone who has made it this far to look at the solution I have devised and find a balance within themselves between self-interest and community goals. Coming back from my meditations, although I am technically from Heaven, I think I have by far the best idea of what an advanced humanity on an advanced Earth should look like. As realities diverge, this (source) world will change in many ways, mine will only be for those who see money as an object of use and not an object of worship. For if the world collapses, the profits that many people are destroying it for today can be shoved up their arses afterwards.


Az Űr szándékai kifürkészhetők

Az Űr szándékai kifürkészhetők


Profit

Amikor a középkori társadalmakból, ahol a király kegyeitől (és vádjaitól) függött minden a világ átfordult a szabályokon alapuló, szabad piacgazdaságon alapuló kapitalizmusba, a profit vált a legfontosabb tényezővé. Lehetővé tette azt, hogy versenyhelyzet alakuljon ki, ami által jobb minőségű termékek kerültek fogalomba az által, hogy a gyártók érdekeltté váltak ebben. Ez a korszak a feltalálók aranykora volt, ahol az volt a fő cél, hogy minél olcsóbban lehessen minél több, minél jobb minőséget előállítani. A gazdasági élet fellendült, amire új pénzügyi szolgáltatások alakultak ki. Két olyan réteg erősödött meg, melyek nem a termelésből, hanem a termelésre épített szolgáltatásból keletkeztette a hasznát. Az egyik a bankok és befektetők, a másik a kereskedők. Kereskedelem mindig is volt, de mivel nagy kockázat volt benne, az emberek elismerték és azok a városok, amik ezeken az útvonalakon helyezkedtek el is gazdagodtak belőle.A bankok elődei a keresztes háborúk után jöttek létre, a nagy európai építkezések korában. A keresztes hadjáratok indításának okai nem annyira vallásiak voltak, mint inkább társadalmiak. Az európai uralkodó rétegnek a növekvő népesség hatására komoly belső feszültségekkel kellett szembenézniük, amire a pápa találta meg a megoldást a háború megindításával. Ez megoldotta a paraszti elégedetlenség és a földi nélküli, másodszülött lovagok problémáját, valamint egyben kielégítette az egyház hódítási- és zsákmányszerzési terveit is. Ezzel a megoldással a problémát azonban nem oldották meg, csak a tüneteit enyhítették. Akkor vált a dolog láthatóvá, amikor ezek a lovagok visszatértek és az egykori földműveseket már nem lehetett visszaküldeni a földekre és számukra új elfoglaltságot kellett találni. Jött az új ötlet, a nagy templomépítések kora. Mivel annak idején a toborzásnál ezeket a röghöz kötött embereket felszabadították, létrejött egy új réteg, a szabad kőművesek, akik városról városra vándoroltak. Igen ám, de az akkori utak nem voltak túl biztonságosak és nagy kockázatot jelentett magukkal vinni gyakorlatilag az összes pénzüket. Ekkor születtek meg az első bankok, melyek célja még csak a pénz biztonságba helyezése volt. Az egyik városban adtak egy bizonylatot, amit a másik városban be lehetett váltani.A középkor óta dúl egy láthatatlan küzdelem a hatalomért. A feudalizmusban egyszemélyben uralkodó királyok voltak, akik a főrendekkel álltak harcban. Mivel már akkor is a pénz beszélt, a királyok sokszor kerültek nehéz helyzetbe, de ennek köszönhetik a szabad királyi városok a létrejöttüket, amikkel a király kompenzálni tudta a főurak hatalmát. Aztán ezek a szabad városok megerősödtek és ismét megjelentek Európában a demokrácia csírái. Az ipar fellendült és ez megváltoztatta a világot. Az első világháború véget vetett az uralkodó monarchiáknak és a demokrácia lett az új általános társadalmi forma. Ami új játékosokat szült ebbe a hatalmi harcba, ami már a köztársaságok és a pénzhatalom között dúlt. Ám hirtelen kitört a második világháború, ami hirtelen szövetségbe kényszerítette a feleket, mert megerősödött a Szovjetunió és az általa képviselt új világrend. Kialakult a kétpólusú világ, aminek a kapitalizmus az emberarcát köszönheti, a nyugati emberek pedig a jólétet és a szabadságot. A kapitalizmus és a demokrácia ugyanis összeegyeztethetetlen fogalmak, mert az egyik általános jólétben érdekelt, a másik viszont a profit egy kézbe koncentrálásában, ami ellentétes az általános jólét elveivel. A Szovjetunió bukásával a harc ismét a köztársaságok és a pénzhatalom közé került.Nézzük a piaci logikát. Ha holnap feltalálsz valamit, már ahhoz sok pénzre van szükséged, hogy azt levédesd. Kitől tudsz pénz szerezni? A bankoktól vagy a befektetőktől. A bankok biztosítékot kérnek, azaz többnyire ingatlanfedezetet, a befektetők pedig részesedést. Vagy mindent kockára teszel, vagy beengedsz másokat az üzletbe. Bármi történik, a pénzhatalmat erősíted. Természetesen erre a problémára mások is rájöttek, ennek eredménye a kriptovaluták és a közösségi finanszírozású start-up vállalkozások. Akiket többnyire felvásárolnak a nagyobb vállalatok, amik olyan céghálókba rendeződtek, amik mögött gyakorlatilag egy szűk kör áll. Ennek a szűk körnek az útjában pedig nem állnak mások, mint a nemzetállamok. Mindegy, hogy diktatúra vagy köztársaság. A nemzetállamok ugyanis törvényeket hoznak, amikkel korlátozni lehet a multinacionális nagyvállalatok mozgásterét. Közben a pénzhatalom beszivárgott az államapparátusba sok helyen a világon, amire a legjobb példa az USA, ahol leválasztották a dollárt az aranyfedezetről és átálltak termelő gazdaságról hitelezőre. A Fed is egy magánkézben lévő vállalkozás. A dollár értékét egy, a szaúdiakkal kötött megállapodás után csak az adja, hogy a világon olajjal csak dollárban lehet kereskedni. Ez lehetővé tette azt, hogy a dollárt ingyen nyomtassák, ám nagy értéke legyen. A kereskedelmi bankok dolga a hitelezés, ami által viszont valós munkaérték és nyersanyagok keletkeznek, ez maga a bombaüzlet.Hirtelen azonban történt valami, ez pedig Kína felemelkedése. Kína úgy emelkedett fel egy pillanat alatt, hogy olcsó munkaerőt kínált szakszervezetek nélkül. Aki csak tudta, áthelyezte oda a gyártást és vitte a technológiát, aminek a szellemi tulajdon védelmében amúgy sem túl elkötelezett kínaiak csak örültek. Erre azt mondaná egy a helyzetre kívülről rátekintő ember, hogy ez sima hazaárulás, ha a pénzhatalomnak nem lenne minden 'haza' az ellensége. Mivel az USA gyakorlatilag a pénzhatalom világa lett, az igazi demokraták nehéz helyzetbe kerültek. Vagy a pénzhatalmat támogatják, ahol még élhetnek látszatdemokráciában, vagy a diktatúrákat. Ma már egy politikusnak esélye sincs pénz nélkül, amiért viszont valamit mindig kérnek cserébe. Ha megnézel egy vállalatot, ott nincs demokrácia, ott olyan diktatúra van, ahol azonnal kirúgnak, ha kritizálod a cégvezetőd döntését. Az egyetlen dolog, ami az embereket a demokráciában tartja, az a keretrendszer, ami alapján a társadalom szerveződik, ám az egy pillanat alatt megváltozhat, mint az történt a két világháború után.Most az történik a világban, hogy a helyzet ismét kezd ideológiai színre váltani. A BRICS egy olyan új szövetség, akiknek egy szavát sem szabad elhinni, amikor a nemzetek önrendelkezéséről és egyenlőségéről beszélnek. Oroszország simán megtámadta Ukrajnát, Kína pedig lenyomta Hongkongot és ezt tervezi Tajvannal is. A többiek is megtennék, ha tehetnék. A BRICS egy olyan érdekszövetség, akik a pénzhatalom ellen alakultak. Ha leválnak a jelenlegi pénzügyi rendszerről és létrehozzák a sajátjukat, azzal komoly csapást mérnek a dollárra, azaz a jelenlegi pénzhatalomra, amit ők nem néznek tétlenül. Eddig se tették, amikor Szaddám euróban akarta eladni az olajat és Kaddhafi létre akarta hozni az aranyfedezetű afrikai valutát. Ebben Európa is részt vett, az az Európa, aminek egy közös hadereje van, az amerikai vezetésű NATO, ami a hidegháborúban a szovjet blokk ellen alakult. Ma a világban, eltekintve a világ végén található Új-Zélandtól és az új frontvonalon elhelyezkedő Japántól már csak az EU képviseli a demokrácia alapértékeit, de még Kanadát is idevehetjük. Arról a demokráciáról beszélek, ahol a pénzhatalom született és élvezi a jólétben élő emberek támogatását. Ám ez a jólét eltűnőben van. A demokrácia márpedig csak az általános jólétben működik.Összegezve megállapítható, hogy a nagyvállalatok elérték a nemzetállamok tőkeerejének szintjét, ám a most felemelkedett Kína miatt ezt a frontot nem nyithatják meg. Az is megállapítható, hogy ez a világgazdaság az állandóan növekedő profitban működőképes. A covid-járvány tapasztalataiból kiindulva az sem várható, hogy az úgynevezett befektetők és azok, akik a világelitnek nevezik magukat, nem hajlandók részt venni a társadalmi felelősségvállalásban. A profitnak még válságok idején is növekedniük kell. Alapvetően mindenki csak önmagával foglalkozik, mindenki csak túlélni akar és kevesek tesznek érdemi lépéseket. Azért nem olvasol ilyen egyszerűen megfogalmazott elemzéseket, mert ez mindkét, illetve mindhárom oldalnak (ez kicsit később) megmondja és azért, mert nem függök egyiktől sem. Egyrészről meg kellene húzni a féket és átállni egy más szemléletű profitra törekvésre, másrészről komolyan kellene venni, hogy a demokrácia veszélyben van, mert minél később történik ez meg, annál jobban fog fájni. Célom nem megmondani, hanem elgondolkodtatni.


Eddig tartott az a rész, ami a hétköznapi ember szintjén szól. Most pedig jön az a rész, amelyik csak azoknak közülük, akik előbb tájékozódnak és csak az után mondanak véleményt, hogy átgondolták azt.


Amikor a földi eseményekről írok, még emlékszem a meditációim előtti időkben hogyan láttam a világot, így ketté tudom választani azzal, ahogy ma látom. Előtte ugyanis nem vizsgáltam a dolgok mögött meghúzódó spirituális világot és annak befolyását a földi eseményekre. Amikor önmagam számára bizonyítást nyert ez a spirituális világ, már csak annak felderítése volt hátra, hogy milyen hatással van a mi életünkre. Azt kell, hogy mondjam, pont olyan hatást kelt, mint az internetes hackerek tevékenysége, hogy a kellő szakértelemmel bárki megtehet bármit annak különösebb veszélye nélkül, hogy lebukik. Csak itt az internet a tudatháló, az emberek pedig a sétáló okostelefonok. Ennek azonban vannak szintjei, minden szinten másról szóló történettel, más játékosokkal. Ráadásul az embernek két agyféltekéje van és amit látunk, az ennek a két agyféltekének a játéka, időnként csatája. Akit ez bővebben érdekel, itt találja az olvasmányosabb, és itt a mélyebb, de szintén olvasmányos verziót. A lényege az, hogy a világ számos rétegből áll, amik külön játékterek és ezeknek csak egyike a fizikai sík.Az egészben az az igazán érdekes, hogy a rétegek önálló világoknak érzékelik magukat, ám láthatatlan formában képesek hatni egymásra. Az is elő szokott fordulni, hogy egyes rétegekben mernek nagyot álmodni és szemet vetnek más rétegekre, a mi világunkban is épp egy ilyennek vagyunk tanúi. Ám a mi világunk több pontot eltér a megszokottól, talán azért, mert a fentebb említett anomália újabb anomáliákat hozott létre, emiatt a Föld dimenziószintje is összevissza ugrál és változtatja a pozícióját. Mivel a mi síkunkon az idő egy jelentős tényező (és ismeretlen máshol), nem olyan könnyű itt más síkokról beavatkozni. Egy ilyen művelet nem úgy zajlik, hogy 'na most', hanem a 'na most' időpontjához képest a múltba és a jövőbe is nyit egy sávot és integrálódik a folyamatban lévő eseményekbe. Tehát ha elindul egy ilyen beavatkozás, az akár évekkel, évtizedekkel, sőt évszázadokkal és évezredekkel ez előttre is helyezheti a művelet 3D-s kezdőpontját. Sőt, mivel az ide fentről beavatkozó síkok magasabb dimenziósak, a közöttük zajló interakciókat nehéz is a 3D-ben megérteni, de nem lehetetlen. Valaki csinált egy 5D sakk nevű játékot, ha valakinek kedve van az ilyesmihez, innen elérhető a linkje. Elmondható tehát, ha valaki a mában zajló világpolitikai események hátterét érthetően szeretné elmagyarázni a 3D-ben, nincs könnyű dolga.Én is csak karcolom a témát. Kiválasztottam egy elemet a sokból, ez a profit és ennek vázában teszek egy szerény kísérletet úgy, hogy lehetőleg csak minimális szinten érintsek más elemeket. A profit azért érdekes elem, mert sokszor tesz keresztbe a külső szándékoknak úgy, hogy a beavatkozók saját emberei hülyülnek meg tőle. A beavatkozások általában kollektívak, azaz egyéni tudatoktól és érdekektől mentes célműveleteket jelentenek, amiket erősen kilendítenek pályájukról az egyéni érdekek. Azt sem szabad figyelmen kívül hagyni, hogy ha itt valakinek érdekektől mentes beavatkozási tervei vannak, az embereik könnyen kerülhetnek más rétegek befolyása alá már csak úgy is, ha bankszámlát nyit. Ha valaki kitalál valamit, pont úgy, mint a teniszben, egy ideig hasítani tud vele, amíg a többiek ki nem ismerik. Én arra is rájöttem, hogy ha valakinek sikerül teljesen egyedül maradnia (legalábbis egy ideig) a világban, akkor is tehetetlen, mert a szemben álló felek átveszik az ő viselkedési- és jellemmintáját. Egy homogén kollektívában ez működik, de egy heterogén környezetben már nem és nagyon könnyen torkollhat a dolog a szándékkal ellentétben háborúba is.A profit eleve ellentétes a kollektív világ szellemével, mert a kollektív világ (földi politikai értelmezésben) kommunista, ami azt jelenti, hogy az itt beavatkozó angyalok nem is ismernek más társadalmi formát. Amikor az általuk vezetett emberek elindulnak az angyali cél felé, kénytelenek ebben a helyzetben lavírozni és lesznek liberálisok, aztán konzervatívok és abban bíznak, hogy van olyan jó a mágia, hogy az emberek nem emlékeznek korábbi ígéreteikre. Amikor kísérletet tettem például a pénz és a profit fejlett értelmezésének átadására, az politikai értelemben egyenlő az árulással és lázadással, ha valaki fenn fogékonynak bizonyulna rá. Sok fura dolgot láttam már a 20 éves meditációm során, ezért már meg sem lepődök azon, hogy a létező szocializmus egy égi kísérlet volt a földi menny megteremtésére és megnéztem volna a papok arcát, akinek ez leesett. Az amerikai dolláron ott áll, hogy 'we trust in god', ám közel sem egyértelmű, hogy itt pontosan kiről is van szó, mert az összes rétegnek más-más válaszai vannak erre. Ott az egyiptomi mintájú obeliszk és a zsidó értelmezésű kereszténység, amik szintén rendkívül fura dolgok azok számára, akik ebbe mélyebben belelátnak. De nem furább, mint a magyar hadsereg és a két szélsőségbe esett zsidóság.Szaúd-Arábiában és Észak-Koreában megoldották, hogy minden profit egy kézbe koncentrálódjon és tulajdonképp erre törekszik az a pénzhatalom, akik vezetése nem rátermettségi, hanem generációs alapokon nyugszik. A mi modernnek gondolt világunk valójában a feudalizmus felé halad, aminek romjaiból majd egy új demokrácia emelkedik fel, mert a harmadik dimenzió nem a szellemi síkok, hanem az egyéni tudatok világa. Az egyéni tudatok fejlett együttélési rendjét pedig demokráciának hívják. A teljes, mindent átható kézivezérléses kontrollra törekvő diktatúrák tulajdonképp égi mintára szerveződnek, ahol még egy utazáshoz is központi engedély kell. Kínában ugyanezt a technológia révén akarják elérni és egy olyan pontrendszerrel, ami a társadalom perifériájára szorítja azokat, akik mindezt másképp képzelik el. Mivel mindenki a fentről sugárzódó viselkedési- és jellemmintát veszi fel, mindenki egyszemélyi világuralomra tör, ám mivel a világ nem homogén, ez nem fog menni állandó harcok nélkül. Mivel mindenki egyben a saját profitjára is tör, ez belső káoszt idéz elő a régi, és a feltörekvő új erővonalak mentén.Az egyik ilyen új erővonalat képviselem én is, de mivel jóval magasabbra jutottam, mint ahogy azt bárki várta volna, beleértve engem is, nagy esélye lett annak, hogy ezt a problémát meg lehet oldani. A jelenlegi probléma az, hogy a felek másképp képzelik el és értelmezik az egységet. Míg az egyik az álláspontok összehangolásával, aminek szerves része az építő-alkotó szellemű vita és kritika, addig a másik azt igyekszik eltaposni és kiiktatni. Annyi félelemkeltés és dezinformáció kering a világban, hogy közeleg a világvége. Ám a fejlett embernek biztosan nem, mert ha sikerrel elvégeztél egy évfolyamot, miért is kellene ismételned. Javaslom mindenkinek, aki eddig eljutott, hogy tekintse át azt a megoldást, amit kitaláltam és keresse meg magában az egyensúlyt az önérdek és a közösségi célok között. A meditációimból visszatérve bár technikailag én is az Ég felől érkezem, úgy gondolom, a lehetőségek közül messze a legjobb elképzelésem van arról, hogyan is kellene kinéznie egy fejlett emberiségnek a fejlett Földön. Mivel a valóságok szétválnak, ez a (forrás)világ sokfelé fog változni, az enyémbe csak olyanok kerülhetnek, akik a pénzt használati tárgynak és nem az imádat tárgyának látják. Ha ugyanis összeomlik a világ, azt a profitot, amiért ma azt sokan tönkreteszik, utólag már csak feldughatják a seggükbe.


Most már nem úgy értettem! A magasabb dimenzuiós gondolkodás a 3D-ben.

#home

The Word's intentions are scrutable


Bitch

What does the omnipotence of money make a man? You haven't thought about it, have you?
Az Űr szándékai kifürkészhetők

Az Űr szándékai kifürkészhetők


Ribanc

Vajon a pénz mindenhatósága mivé teszi az embert? Bele se gondoltál, igaz?
The Word's intentions are scrutable


Europe

Europe is the white continent. Whether it was originally white or not is a matter of differing opinion. Official science says it was. But alongside official science, there are alternative studies that say otherwise. Before the rise of Rome, there was a very different world here, whose history fell victim to a kind of collective amnesia. In this grey area, only the Greeks could remain bright as pioneers of European civilisation. According to my own alternative research, the Greeks are members of the Atlantean tribe of Geri-beri humans who, before the Great Atlantean Famine, crossed the continent and migrated to the place we know today. Official science calls the white man a Caucasian man, I would call him an Atlantean man.Europe has suffered several external invasions throughout its history that could have ended this nascent civilisation, and one is still taking place. History books tell us of four attacks that took place on the physical plane and involved much greater military force than the Greeks' struggles with the Persians. In ancient times, the Greeks defended Europe. In the Middle Ages, Islam emerged as a threat to civilisation. In the West, the Arabs occupied the Iberian Peninsula for hundreds of years, but were eventually driven out by Europeans in the Crusades, which also lasted for centuries. In the south, a combined European fleet destroyed the Turkish fleet that had been dominating the Mediterranean seas at the Battle of Lepanto. In the east, a large, modern Turkish army attacked Rome on land, but was stopped by the Hungarians. But they could not do it again, for by then Europe was strong enough and they were driven out 150 years later. This saved Christian-rooted Europe to become a conqueror of the American continent.Although American and European civilisation share common roots, they have evolved in different directions. Nevertheless, we call the civilisation that includes Australia, Japan and South Korea the Global West. The Global West grew stronger after the victories of the world wars and developed a world order based on trade and economic power. It has globalised democracy based on the importance of human rights (which would be questioned by the inhabitants of resource-rich areas outside the West) and created security guarantees overseen by the organisations it has created. But in the east of Europe, under the banner of communism, a completely different type of world was emerging, to which the Far East was most susceptible. With the collapse of the Soviet Union, the borders of West and East were drawn eastwards, creating a new conflict that erupted in the Russo-Ukrainian war. It can be said, then, that Europe is not a unified continent, but it is the base for the two main ideologies whose confrontation characterises today's global world. So far, we have had the presentable part, which you can find in any history book, and now comes the part that you cannot.The thing is, what we see in the world in the form of historical events is the playing field, where we don't see the players themselves. I could put it this way: we think that the chess pieces themselves are playing chess. This is because the spiritual world is outside the framework of science. Although science is already making measurements and observations about it, the results do not yet provide a complete picture, nor do they reach the level of public knowledge. Translated, in the eyes of an ordinary person, anyone who talks about spirituality is a fool, because he is wasting his time with obscure things. But the spiritual world doesn't care about that, and thanks you for it. Since this world is invisible, the exploration of its interrelationships falls into the category of the conteo and, difficult as it is to say, those who accept these interrelationships belong to the group of believers. For although the spiritual world can be proven, proving it to others is much more difficult. And if you believe what I say without any concrete evidence, I become a conspiracy theorist and you become a conspiracy believer. To this problem, I apply the conditional truth, i.e. read them as you only accept them as truth if they are verified to you.We're about to put it to the test. There is evidence for the existence of a third eye, when you sleep and dream, your eyes are not open, but you still see images. For you it is proven that you see images, but not that it is related to the third eye. Moreover, you would not be able to prove to others that you are having dreams in visual form if those others were not experiencing the same thing. So the phenomenon exists without anyone being able to prove it with mathematical formulas. If I say that I feel and see things that others do not see and feel, it is not proven for them, so it is up to them to give credence to my words. I write these things down now in my writing about Europe (which I can use to excellent effect elsewhere, by the way) because what I am about to say will be the kind of steep things that it does not hurt to establish that credibility a little before I say them. But when I think about the fact that Einstein also said steep things in his time, which scientists could only prove long after his death, I also think that if I were writing about ordinary things, there would be nothing original in my material. I don't even want you to believe them, because it is a great achievement if you think about the possibility of what they say.I have a difficult task when it comes to defining the starting point and the limits of the scope of the context. For in my own case, these limits go beyond even the being called Lord, from whom the West derives itself. The West traces its roots back to Abraham despite the fact that a.) Western civilization existed before then, in its Greek and then Roman form b.) if one is the almighty god, why would one need a covenant. There is more politics behind it and a lot of hidden information. There are a lot of twists in this story that are completely incomprehensible without the necessary information. One is how it is possible that about 90% of Israel's Jewish population are Khazar Jews, who do not have an ounce of Semitic genes in their DNA, the Khazars being originally a Hun ethnic group. The gypsies are believed to have come from India, whereas in the Middle Ages everyone called them Egyptians, even their English name reflects this. But we only know of one people who made a boom from Egypt and are unlikely to have gone next door where the Pharaoh could easily have found them. A lot of questions arise that cannot be answered if we look only on the physical plane. Another one is the question of the Hungarians, who officially came from the eastern steppe as nomadic horsemen. Unofficially, an Italian scientist translated the writing on Etruscan finds, hitherto considered untranslatable, using the Hungarian language, from which he concluded that the Hungarians were the natives of Europe. At this point, it is also worth reading my [publication] on Hungarian prehistory. If you have already read it, let's not stop half way, because the whole picture includes Jesus, whose only his name is true of the figure we know today. European history is also full of oddities. According to official history, Etele (Atilla) lost the battle of Catalaunum, contrary to the Hungarian chronicles, which say he won. But the authenticity of the chronicles is disputed, because, for example, Etele's family tree is incomplete and the dates are not correct. Then a German germanist writer, Heribert Illig, came along who says that the years 614-911 AD, the early Middle Ages did not exist. This makes the incomplete genealogy immediately accurate, and the victory at Catalaunum can now be linked to Etele's war plan, the conquest of the Roman provinces, as evidenced by the names of the first rulers called Anglo-Saxons. The known history of Europe is therefore a big lie, yet it can be said that today the EU is one of the few places where democracy and human rights are guaranteed. What the hell is happening here? The Jews are not Jews, an ancient Hungarian would not recognize a modern Hungarian and would listen to the official history with disbelief. The Holy Land is not a holy land, the Arabs have more Semitic genes than the Jews, and the Jewish Jesus only met Jews for the first time in his thirties. After all this, no wonder what I'm about to write about is not the norm in this situation.Let's start with what it means to be 'Magyar' (Hungarian in an unfortunate English interpretation). According to my sources, it did not originally mean a people, but a quality. A Magyar was a person who accepted not to make war and lived in the spirit of love, much like a Christian today. That is why it is difficult to define and interpret today that even certain Egyptian hieroglyphics can be read in Hungarian, because we do not speak Christian language today either. I would rather guess that in the pre-modern world, on the one hand, the land was not privately owned and people migrated, and on the other hand, Hungarian may have been the English language of the world at that time. In an abstract sense, in a socialist world, the capitalist white race suddenly emerged. I have read that Atlantis was settled by an alien race and we have now reached a frontier where we should stop again for a read my writing to move on. Although given that in the Christian belief system angels fuck humans, I don't think it's worth getting hung up on that sort of thing. A logical conclusion, compared to what I've read in other sources, is that the ancestors of European man as we know him today came to the mainland from Atlantis, which fell into chaos, and basically wiped the slate clean. Then they started to build a new world from scratch with the survivors who certainly outnumbered the Neanderthals at the time.And our fake history is no more fake than anyone else's, they're just not as sensitive to the facts elsewhere. But one thing is certain about the truth of the present. If one believes in global governance, then Europe is the only one that provides a model for how to organise such a heterogeneous species on a global scale. And what Orbán is doing in Hungary may be the answer to how to fend off an internal threat. But Orbán is not the only such man, there have been others, and there are others, but those who are have not managed to come to power. There is another important question that has been raised, and it is one that has been created for historical reasons. This is the coexistence of two systems that are inherently incompatible: democracy and capitalism. If you doubt this, question your CEO's decision. The problem is not a problem until these companies become powerful multinational corporations capable of influencing politicians and policy. But as that capital power reaches the capital power of nation states, they can become rivals. Since there is no democracy in the corporations of capitalism, there is no democracy in the vision of corporate rule. The situation is as one acquires power that takes on a feudal pattern in character on a global scale, because that is the form of power in which one can defend that power against its rivals. It can be said, therefore, that democracy is something that requires a certain level of development in order to work. If it is not at that level of development, it becomes a dictatorship. Europe seems to be strong enough to face the current threats, but it should be remembered that democracy at the level of the people only works in prosperity. By this logic, Orbán is even happy to withhold EU funds, although he would not be able to resist a big Hungarian aggro that traditionally erupts once every hundred years. But as long as he resists, he successfully applies the power psychology that the poorer people are, the more they will follow the one who offers them safety. So we can see that democracy is threatened not only by the rich money power and corporations, but also by the poor masses. However, Europe is managing this successfully in the present, despite the fact that, as I have already said, it is currently under a civilisational attack.And that is immigration. It's a game that's already on the table, and it's a game that's running high. How Orbán behaves in the present should not fool anyone, because what he has done in Hungary so far is to stand up for something that he has later become the enemy of. Because on this table, the game is about long-term plans that are longer-term and the rules do not prohibit tactics. In this game, there was a dominant character, Angela Merkel, who made a decision that significantly changed Germany, as well as the nearby countries where large crowds were still going. These people were not socialised in Europe and not in a democracy, which means that they will have unprecedented human rights at home if they do not respect yours. Therefore, there is no way of knowing whether they will ever be Germans or whether they will be Muslims with a German standard of living. Here, the European system without borders has been openly challenged by the masses arriving by invitation without regard for immigration rules. I have no problem if someone does arrive as a refugee, but on the one hand, it is difficult to determine who is fleeing from what on the other hand, such events can be conjured up at this larger table. And taking Europe is worth shooting up twice as many cities.The phenomenon itself emerged in the middle of the last century, when welfare societies began to employ guest workers, mostly from Muslim cultures. When they became so numerous that they became a problem, especially in terms of public safety, they convinced Western leaders that building mosques would address the problem. Politicians, unfamiliar with spiritual energies, welcomed the idea and started building pencil pyramids to send and receive energy, bringing Islam into the European spiritual space. It is essential to note here that free masons also use Islamic magic, which they learned in Muslim areas, which they brought back home wrapped in Christian clothes. It must be understood that here they are no longer able to do anything with an army, so they have switched to a more time-honoured but much closer to them way of fighting. It does not look like a way of fighting because of its spiritual characteristics, but it is very difficult to defend when someone in distress asks for help. Especially if they have been primed to make decisions without free will. And the replacements keep coming, because in these societies the extended family system is the accepted one, with a rapidly growing population and ever shrinking possibilities. No one is saying that this will lead to an overpopulation that will surely be a threat to democracy and the western way of life. Which is the responsibility of the white man who created medicine and peacemaking. This brings us to the other overpopulated continent, Africa, where it is customary that if one man can get something, the other can get it too. This phenomenon is reinforced by two other factors: pornography and advertisements showing happy, European blacks. If Europe does not do something, immigration will never end. And if it does, it will incur the disapproval of the world and America, which will forget that American blacks have had centuries to socialise. From a European perspective, it is difficult to understand the accusations of blacks against whites there, or not so difficult if you know gypsies. But this is bordering on racism, and it is also an indication of the power of this spiritual world and its effect on people that it is easy to be racist if you only talk about the facts and aim to defend democracy. I once copied a monologue from a Netflix show that came out of a black man's mouth quite naturally and replaced the word 'black' with 'white'. I leave the result to everyone's imagination.

If there is not a big change in the short term, the western half of Europe will either cease to be the continent of the white man or go down the road of fascism, because those who pull the strings from the background don't want democracy, stock markets, artificial intelligence, dissent, freedom, entertainment, economics and I could go on and on. And only the white man can guarantee these things, just as the white man is the only one who protests against his own and stands up for the rights of others. And my personal opinion is that the world created by the white man in the present can only be controlled by the white man. It would just be nice to find people who are really capable of doing so.


Az Űr szándékai kifürkészhetők

Az Űr szándékai kifürkészhetők


Európa

Európa a fehér kontinens. Hogy eredetileg is fehér volt-e, arról megoszlanak a vélemények. A hivatalos tudomány szerint igen. Ám a hivatalos tudomány mellett vannak alternatív kutatások is, amik mást mondanak. Róma felemelkedése előtt itt egy teljesen más világ volt, aminek történelme egyfajta kollektív amnézia áldozatául esett. Ebben a szürke zónában csak a görögök tudtak fényesek maradni, mint az európai civilizáció úttörői. A saját alternatív kutatásaim szerint a görögök az atlantiszi geri-beri törzs tagjai, akik, akik még a nagy atlantiszi éhínség előtt átkeltek a kontinensen és a ma ismert helyre vándoroltak. A hivatalos tudomány kaukázusi embertípusnak nevezi a fehér embert, én inkább atlantiszi embertípusnak nevezném.Európát történelme során többször érte olyan külső támadás, ami véget vethetett volna ennek a formálódó civilizációnak és jelenleg is zajlik egy. A történelemkönyvekből négy olyan támadást ismerünk, ami a fizikai síkon zajlott és a katonai erővel szemben sokkal nagyobb erőt vonultatott fel, ha egynek vesszük a görögök küzdelmeit a perzsákkal. Az ókorban tehát a görögök védték meg Európát. A középkorban az iszlám jelent meg civilizációs fenyegetésként. Nyugaton az arabok több száz évre elfoglalták az Ibériai-félszigetet, de a szintén évszázadokon átívelő keresztes hadjáratok során végül az európaiak kiszorították onnan őket. Délen a lepantói csatában a mediterrán tengereket leuraló török flottát semmisítette meg egy egyesült európai hadiflotta. Keleten a nagy létszámú, modern török hadsereg a szárazföldön támadt Rómára, ám azt nagy meglepetésre a magyarok megállították. De a következőt már nem tudták, ám akkorra Európa már kellően erős volt és 150 évre rá innen is kiverték őket. Ezzel a keresztény gyökerű Európa megmenekült, hogy aztán hódítóként jelenjen meg Amerikában.Bár az amerikai és az európai civilizáció közös gyökerű, mégis más irányokba fejlődött. Ettől függetlenül globális Nyugatnak nevezzük azt a civilizációt, amibe Ausztrália, Japán és Dél-Korea is beletartozik. A globális Nyugat a világháborús győzelmek után megerősödött és kialakított egy kereskedelemre és gazdasági erőre épülő világrendet. Globális szintre emelte az emberi jogok fontosságára épülő demokráciát (amit azért a nyersanyagokban bővelkedő, azon kívüli területek lakói azért megkérdőjeleznének), valamint megalkotta az általa létrehozott szervezetek által felügyelt biztonsági garanciákat. Ám Európa keleti felén egy teljesen más típusú világ alakult ki a kommunizmus zászlaja alatt, amire leginkább a távol-keleti térségek bizonyultak fogékonynak. A Szovjetunió összeomlásával Nyugat és Kelet határai kelet felé húzódtak, létrehozva egy új konfliktust, ami az orosz-ukrán háborúban tört a felszínre. Elmondható tehát az, hogy Európa nem egy egységes kontinens, ám bázisa annak a két fő ideológiának, aminek szembenállása a mai globális világot jellemzi. Eddig tartott a szalonképes rész, amit bármelyik történelemkönyvben megtalálhattok és jön az a rész, amit viszont nem.A helyzet az, hogy amit mi látunk a világban történelmi események formájában, az a játéktér, ahol viszont nem látjuk magukat a játékosokat. Úgy is érzékeltethetném, hogy azt hisszük, hogy maguk a sakkfigurák sakkoznak. Ez azért van, mert a spirituális világ kívül áll a tudomány keretein. Bár a tudomány már végez méréseket és megfigyeléseket ezzel kapcsolatban, ennek eredményei még nem mutatnak teljes képet és nem is jutnak el a közismertség szintjére. Lefordítva egy hétköznapi ember szemében az, aki a spiritualitásról beszél egy bolond, mert csak az idejét vesztegeti homályos dolgokkal. De ez a spirituális világot nem érdekli, sőt, meg is köszöni. Mivel ez a világ láthatatlan, az összefüggéseinek felderítése a konteó kategóriájába kerül és bármilyen nehéz is kimondani, akik elfogadják ezeket az összefüggéseket, a hívek csoportjába tartoznak. Mert bár a spirituális világot lehet bizonyítani, a másoknak bizonyítás már sokkal nehezebb. Márpedig ha te nekem elhiszed, amit mondok anélkül, hogy konkrét bizonyítékokat mutatnék fel, én egy összeesküvés-elmélet gyártó leszek, te pedig egy összeesküvés-elmélet hívő. Erre a problémára én a feltételes igazságot alkalmazom, azaz olvasd őket úgy, hogy csak akkor fogadod el igazságnak, ha az számodra igazolást nyer.Mindjárt tesztelhetjük is. A harmadik szem létezésére van bizonyíték, amikor alszol és álmodsz, akkor sincsenek nyitva a szemeid, mégis látsz képeket. Az számodra bizonyítva van, hogy látsz képeket, az viszont nincs, hogy ez kapcsolatban áll a harmadik szemmel. Sőt, a képi formában megjelenő álmokat sem tudnád másoknak bizonyítani, ha azok a mások nem élnék át ugyanazt. A jelenség tehát létezik anélkül, hogy bárki matematikai képletekkel igazolni tudná. Ha én azt mondom, hogy érzek és látok dolgokat, amiket mások nem látnak és éreznek, az számukra nincs bizonyítva, így csakis tőlük függ, mekkora hitelt adnak szavaimnak. Én azért írom le ezeket most az Európáról szóló írásomban (amit amúgy kiválóan használni tudok máshol is), mert amiket mondani fogok, olyan meredek dolgok lesznek, amik előtt nem árt ezt a hitelességet kicsit megalapozni. De ha belegondolok abba, hogy Einstein is meredek dolgokat mondott a maga idejében, amiket csak halála után jóval később tudtak a tudósok igazolni, egyben arra is gondolok, hogy ha hétköznapi dolgokról írnék, akkor nem lenne az anyagaimban semmi eredeti. Nem is célom, hogy te ezeket elhidd, mert már az is nagy eredmény, ha elgondolkozol az abban foglaltak lehetőségén.Nehéz dolgom van, ha meg akarom határozni az összefüggések kezdőpontját és kiterjedésének határait. Ugyanis ezek a határok a saját esetemben túlmutatnak még azon az Úrnak nevezett lényen is, akiből a Nyugat eredezteti magát. A Nyugat annak ellenére vezeti le önmaga gyökerét Ábrahámig, hogy a.) a nyugati civilizáció előtte is létezett a görög, majd a római formájában b.) ha valaki a mindenható isten, miért lenne szüksége szövetségre. A dolog mögött inkább politika van és egy rakás eltitkolt információ. Rengeteg olyan csavar van ebben a történetben, amik a szükséges információk hiányában teljesen érthetetlenek. Az egyik az, vajon hogyan lehetséges az, hogy Izrael zsidó lakosságának kb. 90%-a kazár zsidó, akik DNS-ében nincs egy gramm szemita gén sem, lévén a kazárok eredetileg egy hun népcsoport. A cigányokról azt hisszük, hogy Indiából érkeztek, holott a középkorban mindenki egyiptomiaknak nevezte őket, még az angol nevük is ezt tükrözi. Mi viszont csak egy népről tudunk, akik dobbantottak Egyiptomból és nem valószínű, hogy a szomszédba mentek, ahol a fáraó könnyedén rájuk bukkanhatna. Egy csomó kérdés merül fel, amire nincs válasz, ha csak a fizikai síkon keressük. Újabb ilyen a magyarok kérdése, akik hivatalosan a keleti sztyeppéről érkeztek, mint nomád lovasnép. Nem hivatalosan egy olasz tudós lefordította az addig lefordíthatatlannak tartott etruszk leleteken található írást a magyar nyelv segítségével, amiből arra következtetett, hogy a magyarok Európa őslakói. Érdemes ezen a ponton a magyar őstörténetről szóló publikációmat is elolvasni. Ha már elolvassuk, ne álljunk meg félúton, ugyanis a teljes képhez hozzátartozik Jézus is, akinek ma ismert alakjából csak a neve az igaz. Az európai történelem is tele van furcsaságokkal. A hivatalos történelemtudomány szerint Etele (Atilla) elvesztette a catalaunumi csatát szemben a magyar krónikákkal, amik szerint megnyerte. Ám a krónikák hitelessége vitatott, mert például Etele családfája is hiányos és az évszámok se stimmelnek. Aztán előkerült egy Heribert Illig nevű német germanista író, aki szerint az időszámításunk szerinti 614–911 közötti évek, azaz a kora középkor nem létezett. Ez alapján az a hiányos családfa mindjárt pontossá válik, a catalaunumi győzelmet pedig így már összefüggésbe lehet hozni Etele haditervével, a római provinciák elfoglalásával, amire a bizonyíték az első angolszásznak nevezett uralkodók neveiben rejlik. Európa ismert történelme tehát egy nagy hazugság, mégis elmondható, hogy napjainkban az EU azon kevés helyek egyike, ahol garantált a demokrácia és benne az emberi jogok. Mi a franc történik itt? A zsidók nem is zsidók, egy mai magyarra se ismerne rá egy ősmagyar és elhűlve hallgatná a hivatalos történelmet. A Szentföld nem is szentföld, az arabokban több a szemita gén, mint a zsidókban, a zsidó Jézus is csak a harmincas éveiben találkozott először a zsidókkal. Ezek után már nem is csodálkozom, hogy amiről írni fogok az a nem normális ebben a helyzetben.Kezdjük azzal, hogy mit is jelent az, hogy 'magyar'. A forrásaim szerint ez nem egy népet jelentett eredetileg, hanem egy minőséget. Az az ember volt magyarnak nevezhető, aki elfogadta, hogy nem háborúzik és a szeretet jegyében él, nagyjából olyan, mint ma a keresztény. Ezért is nehéz mai szemmel meghatározni és értelmezni azt, hogy még bizonyos egyiptomi hieroglifákat is el lehet olvasni magyarul, mert ma se keresztény nyelven beszélünk. Inkább arra tippelnék, hogy a mai előtti világban egyrészről a föld nem képezte magántulajdon tárgyát és a népek vándoroltak, másrészről a magyar nyelv lehetett az akkori világ angol nyelve. Absztrakt értelmezésben egy szocialista világban egyszer csak felbukkant a kapitalista fehér rassz. Olvastam olyat, hogy Atlantiszra idegen faj települt és most értünk el az egyik határra, ahol ismét meg kellene állni egy írásomat elolvasni, hogy tovább tudjunk haladni. Bár ha azt nézzük, hogy a keresztény hitrendszerben angyalok dugnak emberekkel, szerintem nem érdemes az ilyesmin fennakadni. Logikai következtetés az, összevetve azzal, amit más forrásokban olvastam, hogy a ma ismert európai ember ősei a káoszba zuhant Atlantiszról érkeztek a szárazföldre és gyakorlatilag letaroltak mindent. Aztán a semmiből kezdtek egy új világot építeni azokkal a túlélőkkel, akik minden bizonnyal a neandervölgyieket tarolták le annak idején.A hamis történelmünk pedig semmivel sem hamisabb másokénál, csak máshol nem ennyire érzékenyek a tényekkel. Viszont a jelen igazságában egy dolog biztosan látszik. Ha valaki globális kormányzásban hisz, akkor Európa az egyetlen, ami mintát ad arra, hogyan kell egy ennyire heterogén fajt globális szinten megszervezni. Amit pedig Orbán csinál Magyarországon, arra adhat választ, hogyan kell egy belső fenyegetést kivédeni. Ám nem Orbán az egyetlen ilyen ember, hanem voltak és vannak még, csak akik vannak, nem sikerült hatalomhoz jutniuk. Felvetődik még egy lényeges kérdés, amit történelmi okok hoztak létre. Ez pedig a jellegében összeférhetetlen két rendszer, a demokrácia és a kapitalizmus együttélése. Ha kételkedsz ebben, kérdőjelezd meg a cégvezetőd döntését. A probléma addig nem probléma, amíg ezek a cégek nem válnak erős multinacionális nagyvállalatokká, amik képesek a politikusok és a politika befolyásolására. Ám ahogy az a tőkeerő eléri a nemzetállamok tőkeerejét, egymás riválisává válhatnak. Mivel a kapitalizmus cégeiben nincs demokrácia, a vállalati uralom jövőképében sem létezik ilyen. A helyzet az, ahogy valaki olyan hatalmat szerez, ami globális szintű, jellegében feudális mintát vesz fel, mert ez az a hatalomgyakorlási forma, amiben azt a hatalmat meg is tudja riválisaival szemben védeni. Elmondható tehát, hogy a demokrácia egy bizonyos fejlettségi szinthez kötött dolog, hogy működni tudjon. Aki nincs ezen a fejlettségen, abból diktatúra lesz. Európa úgy tűnik elég erős ahhoz, hogy a jelenlegi fenyegetésekkel szembenézzen, ám ne szabad elfelejteni azt, hogy a demokrácia a nép szintjén csak a jólétben működik. Ezen logika alapján az EU pénzek visszatartásának Orbán még örül is, bár egy hagyományosan minden száz évben egyszer kitörő nagy magyar balhénak ő se tudna ellenállni. De amíg ellenáll, addig sikerrel alkalmazza azt a hatalmi pszichológiát, minél szegényebbek az emberek, annál inkább követik azt, aki a biztonságot kínálja nekik. Láthatjuk tehát azt, hogy a demokráciára nem csak a gazdag pénzhatalom és vállalatok, hanem a szegény tömegek is veszélyt jelentenek. Ezt azonban Európa a jelenben sikerrel kezeli annak ellenére, hogy amint már említettem, jelenleg is egy civilizációs támadás alatt áll.Ez pedig a bevándorlás. Ami már egy olyan asztalon zajló játék, aminek szálai magasra vezetnek. Az, hogy Orbán hogyan viselkedik a jelenben, senkit ne tévesszen meg, mert Magyarországon eddig többször is azt csinálta, hogy harcosan kiállt valami mellett, aminek később az ellenségévé vált. Ezen az asztalon ugyanis a játék olyan távlati tervekről szól, amik hosszabb időléptékűek és szabályai nem tiltják a taktikázást. Ebben a játékban volt egy meghatározó karakter, Angela Merkel, aki egy olyan döntést hozott, amivel jelentősen megváltoztatta Németországot, valamint azokat a közeli országokat, ahova még nagy tömegek mentek. Ezek az emberek nem Európában és nem demokráciában szocializálódtak, azaz hiába lesznek otthon sosem látott emberi jogaik, ha ők nem tartják tiszteletben a tiédet. Ezért nem lehet tudni, németek lesznek-e valaha, vagy inkább német életszínvonalon élő muszlimok. Itt nyílt kihívás érte a határok nélküli európai rendszert azzal, hogy tömegek érkeztek meghívásra a bevándorlási szabályok figyelmen kívül hagyásával. Azzal nincs problémám, ha valaki tényleg menekültként érkezik, ám egyrészről nehéz eldönteni, ki mi elől menekül bemondásra, másrészről ezen a nagyobb asztalon ilyen eseményeket elő is lehet idézni. Európa megszerzése pedig megér kétszer ennyi város szétlövését is.Maga a jelenség a múlt század közepén bukkant fel, amikor a jóléti társadalmak elkezdtek vendégmunkásokat foglalkoztatni, akik többnyire muszlim kultúrkörből érkeztek. Amikor annyian lettek, ami már gondot okozott főleg a közbiztonság terén, meggyőzték a nyugati vezetőket arról, ha mecseteket építenek, azzal ezt a problémát kezelni lehet. A spirituális energiákat nem ismerő politikusok pedig örömmel fogadták ezt az ötletet és megkezdődtek az energia küldésre és fogadására alkalmas ceruzapiramisok építései, amivel az iszlám megjelent az európai spirituális térben. Lényeges itt megjegyeznem azt, hogy a szabad kőművesek is iszlám mágiát használnak, amit a muszlim területeken ismertek meg, amit hazahozva keresztény ruhába csomagoltak. Azt kell megérteni, hogy itt hadsereggel már nem mennek semmire, ezért átváltottak egy nagyobb időléptékű, ám hozzájuk sokkal közelebb álló harcmodorra. Ami a spirituális jellemzők miatt nem is néz ki harcmodornak, ám nagyon nehéz védeni, ha valaki szorult helyzetében segítséget kér. Pláne úgy, ha előtte meg is alapozták azt, hogy a döntések nélkülözzék a szabad akaratot. Az utánpótlás pedig folyamatosan érkezik, mert ezekben a társadalmakban a nagycsalád rendszer az elfogadott, gyorsan növekvő népességgel és egyre szűkülő lehetőségekkel. Senki nem mondja ki azt, hogy ez olyan túlszaporodáshoz vezet, ami biztosan veszélyt jelent a demokráciára és a nyugati életmódra. Amiben meg van a fehér ember felelőssége, akik létrehozták a gyógyszereket és a béketeremtést. Ezzel el is érkeztünk a másik túlnépesedő földrészhez, Afrikához, ahol az a szokás, ha valami jár az egyiknek, akkor az jár a másiknak is. A jelenséget erősíti még két tényező, ezek pedig a pornó és azok a reklámok, amik boldog, európai feketéket mutatnak. Ha Európa nem tesz valamit, a bevándorlás soha nem ér véget. Ha pedig tesz valamit, azzal kivívja a világ és Amerika rosszallását, ahol elfelejtik, hogy az amerikai feketéknek évszázadok álltak rendelkezésre a szocializációra. Európai szemmel nehéz megérteni az ottani feketék vádjait a fehérekkel szemben, illetve úgy nem is annyira nehéz, ha az ember ismeri a cigányokat. Ám ezzel már a rasszizmus határára kerültem és ez is jelzi ennek a spirituális világnak az erejét és hatását az emberekre, hogy az is könnyedén lehet rasszista, aki csak a tényekről beszél és célja a demokrácia védelme. Egyszer egy netflixes műsorból kimásoltam egy monológot, ami a feketék szájából hangzott el teljesen természetesen és a 'fekete' szót kicseréltem a 'fehérre'. Az eredményt mindenki fantáziájára bízom.

Ha nem lesz rövid időn belül nagy változás, akkor Európa nyugati fele vagy megszűnik a fehér ember kontinense lenni, vagy a fasizálódás útjára lép. mert akik a szálakat a háttérből mozgatják, nem akarnak se demokráciát, se tőzsdét, se mesterséges intelligenciát, se ellenvéleményt, se szabadságot, se szórakozást, se gazdaságot és még sorolhatnám, mi mindent nem akar. Ezeket pedig csak a fehér ember képes garantálni, mint ahogy a fehér ember az egyetlen, amelyik tüntet a sajátjainál és fellép a többiek jogaiért. Személyes véleményem pedig az, hogy a fehér ember által létrehozott világot a jelenben csak a fehér ember képes irányítani. Csak jó lenne megtalálni az erre igazán alkalmas embereket.


The Word's intentions are scrutable


Global populism

It is not easy to explain the phenomenon behind global populism in the present, because the present only follows the invisible events that take place on the spiritual planes. If anyone doubts this, look at the adherents of populism and I did not use the word for nothing. Because facts and evidence roll off these people's backs and they can be called believers rather than voters. All this can be linked to a process that we can call the shift in the level of consciousness of humanity. Man has two hemispheres of the brain. The hitherto predominant one is called the rational hemisphere, which is scientific, logical, and interested in the coexistence of individual consciousnesses, in democracy. But with the shift in the level of human consciousness, we are at a time when the other hemisphere is gaining power. This hemisphere is different because it is wired to the spiritual world and by its very nature is highly dependent on the signal it receives from there.Since the spiritual world is subjective, who receives what signal in this other hemisphere will also be subjective. Certain patterns have been fixed in people by religions. One of these is to pray upwards, kneel and beg. This thought pattern is so strong that it even affects those who are not religious. This in turn gives certain higher dimensional beings the opportunity to intervene here in such a way as to affect many people immediately. But on Earth, especially in its dominant Western civilization, religion is not dominant and people use primarily their rational hemispheres. This rational brain is responsible for projecting reality, living in a scientific worldview and believing only in evidence. More specifically, the evidence that it can explain. And the other hemisphere is connected to a spiritual network of consciousness where our intuitions, dreams, ideas come from and is heavily dependent on what we believe about the world.Before the Earth was so globalised, civilisations had limited opportunities to interact with each other, but with the development of technology, everything has suddenly changed. In the last 50 years, the media has gone from a limited readership of newspapers to a mobile phone in everyone's hand, opening up the space for everything from entertainment to mass manipulation. People all over the world watch American movies and TV series, exposing them to a free world in the light of which they cannot see the great truth. That every civilization has a light and a dark side. Global earth civilizations have everything that could be used to create an earthly heaven, but in pieces. But in this destiny-driven game, each player does not want to pick up these pieces, but imagines the future of humanity under the autocracy of its own civilization. At this point, however, science stumbles into a factor it has been studying, but which is completely unknown to it: the spiritual world.This spiritual world, while lacking in tanks and fighters, is far from underestimated. With tanks and fighters, you can get somewhere quickly, but this is a world you can't fire missiles at. The power is in the people and the effect is slow to materialise. This is also where the media becomes a two-way weapon. On the one hand, there is a channel out there through which the daily news can inform large masses. On the other hand, the same channel can be used to send impulses backwards that we would call magic. When many families in America are in a heightened emotional state because of their fighting family members, they become much more receptive to receiving these energies. What will be the result? Years later, all of a sudden, populism is amplified, more and more people become susceptible to it, and it even happens that a person who should be kept medically away from public affairs becomes president. Of course, I am not saying that those who run America do not use magic on a very serious level, but it is a different genre and a different level. Because it is being actively engaged in by aliens who, from this perspective, are using highly developed spiritual power.Who are these aliens and what do they want? Because if they wanted to harm us, they would have launched our satellites long ago and could even cause a permanent global blackout. But in their eyes, we are not alien to them at all, and in their eyes, they want to do us good. It is just that they lack the ability to think from the other's point of view, among many other things, such as expertise. This is because they use their brains the opposite way to us, because their world is collective and they don't even understand the term 'other's point of view'. Because they don't think logically (or only in the simple form of you with your intuition), the people they are occupied with are starting to move away from it. Populism is actually a temporary state of how collective global occupation works in this environment. The big problem with this is that if I were to compare them to something, children of the earth would be the first thing that comes to mind. In the world of children, there is no money, so their behavioral culture is devoid of the concern that uncontrolled expressions can cause material-business harm. All would be more honest... if they were not eminently dependent on the collective pattern embodied by the Leader. What we see today in the populist worlds, that whatever the Leader says is taken up by the masses without criticism or fact-checking, is already the grounded presence of this pattern.The fact is that they can only increase the masses with promises, but when they make them, they know that their intentions are contrary to them. Since there is no diplomacy in the collective, they do not really understand negotiations and only see as much of it as they can see. They realise that they can use negotiations to their advantage in many areas. One is intelligence, i.e. finding out what the other side wants. They are not bound by agreements because in their understanding of the world, events are not determined by the decisions of individuals. Therefore, they promise anything and say whatever you want to hear. On the one hand, this buys them time, and on the other hand they actually make you look stupid if you do as agreed. On the other hand, negotiation is an excellent opportunity for face-to-face occupation, which puts the meaning of any agreement in the past tense. Plus, if you are occupied, you are part of the occupier and they can do whatever they want with themselves, so they can nullify the agreement. In contrast, our world is as powerless as anyone is against the US forces. But America started this game by starting the globalization of the world through technology. Which comes with two pieces of information. The first is that we are not seen by aliens as a united race, but as a terrestrial extension of ourselves by certain peoples. The other is that when the dollar was unhooked from the gold backing and attached to oil, America switched from production to debt. This in turn began to project the image of an aggressor, which was then reinforced by military actions.Populism is an early stage on the road to a world where the goal is the pacification of humanity. The pacification of humanity sounds very good, but it comes with a lot of things that don't sound nearly so good. Let's start with the fact that they have goals in place that no one on Earth, including North Korea, who are perhaps the closest at the moment, dares to do. For peace is achieved by the brutal repression of the individual by virtually disconnecting individual consciousnesses from the collective consciousness network. In this world there is no criticism, no dissent, no debate, only peace without debate, dissent and criticism. In this peace, there is no wealth and a narrow class has all the resources. When you read this and feel that these things are unthinkable, remember that ten years ago many things were unthinkable that are now taken for granted. And ten years from now, many things will be taken for granted that sound unimaginable today. This force is slowly moving forward on its path and I would say that there is no man who can stop it, but the fact is that I have just returned from 20 years of meditation and I am in a position to have a very different vision of this heaven on earth. Below on the left you will find some information about me, and on the right a spiritual high-tech solution that I have developed myself to solve this problem, with the caveat that it is not worth putting me on either side, because a solution that takes everyone's point of view into account in the long run is good for no one in the short run. But the fact is that I am the only solution here.


Az Űr szándékai kifürkészhetők


A globális populizmus

A globális populizmus mögött álló jelenséget nem könnyű a jelenben elmagyarázni, mert a jelen csak követi azokat a láthatatlan eseményeket, amik a spirituális síkokon zajlanak. Ha valaki kételkedne ebben, nézze meg a populizmus híveit és nem véletlen használtam ezt a szót. Mert ezekről az emberekről a tények és a bizonyítékok leperegnek és inkább híveknek nevezhetők, mint szavazópolgároknak. Mindezek összeköthetők egy folyamattal, amit úgy nevezhetünk, hogy az emberiség tudatszint váltása. Az embernek két agyféltekéje van. Az eddig uralkodót úgy nevezzük, hogy racionális agyfélteke, ez mozog a tudomány talaján, logikus, és az egyéni tudatok együttélési rendjében, a demokráciában érdekelt. Az emberiség tudatszint váltásával azonban azt az időszakot éljük, amikor a másik agyfélteke erőre kap. Ez az agyfélteke más, mert ez a spirituális világ felé van bekötve és jellegénél fogva erősen függ attól, onnan milyen jelet fogad.Mivel a spirituális világ szubjektív, az is szubjektív lesz, ki milyen jelet fogad ezen a másik agyféltekén. Az emberekben a vallások által rögzültek bizonyos minták. Az egyik ilyen az, hogy fölfelé imádkozni, térdepelni és könyörögni kell. Ez a gondolati minta olyan erős, hogy még azokra is hatással van, akik nem vallásosak. Ez pedig lehetőséget ad bizonyos magasabb dimenziós lényeknek arra, hogy itt úgy avatkozzanak be, hogy azonnal sok emberre legyenek hatással. Ám a Földön, különösen annak meghatározó nyugati civilizációjában a vallás nem meghatározó és az emberek elsősorban a racionális agyféltekéjüket használják. Ez a racionális agyfélteke felelős a valóság vetítéséért, a tudományos világképben él és csak a bizonyítéknak hisz. Pontosabban annak a bizonyítéknak, amit meg tud magyarázni. A másik agyféltekénk pedig egy olyan spirituális tudati hálózatra kapcsolódik, ahonnan a megérzéseink, álmaink, ötleteink jönnek és erősen függ attól, mit hiszel a világról.Amíg a Föld nem volt ennyire globalizált, a civilizációknak csak korlátozott lehetőségeik voltak az egymással való érintkezésre, ám a technológia fejlődésével minden hirtelen megváltozott. Az utolsó 50 évben a média az újságok korlátozott olvasókörétől eljutott a mindenki kezében ott lévő mobiltelefonig, ez által nyitva meg a teret a szórakoztatástól kezdve a tömegmanipulációig. Az emberek a világ minden részén amerikai filmeket és sorozatokat néznek, ez által megismernek egy olyan szabad világot, aminek a fényében nem látják a nagy igazságot. Hogy minden civilizációnak van fényes és sötét oldala. A globális földi civilizációkban minden meg van, amiből egy földi mennyt lehetne létrehozni, csak darabokban. Ám ebben a sors irányította játékban nem minden szereplő akarja ezeket a darabokat összeszedegetni, hanem a saját civilizációjának egyeduralma alatt képzeli el az emberiség jövőjét. Ezen a ponton azonban a tudomány beleütközik egy általa tanulmányozott, ám számára teljesen ismeretlen tényezőbe, a spirituális világba.Ez a spirituális világ bár nem rendelkezik tankokkal és vadászgépekkel, közel sem lebecsülendő. A tankokkal és vadászgépekkel gyorsan oda lehet menni valahova, de ez egy olyan világ, amire nem tudsz rakétákkal lőni. Az ereje az emberekben rejlik és hatása lassan jelentkezik. A média is itt válik kétirányú fegyverré. Egyrészről van egy csatorna odafelé, amin keresztül a napi hírekkel tájékoztatni lehet nagy tömegeket. Másrészről ugyanezen a csatornán olyan impulzusok indulhatnak meg visszafelé, amikre mi már a mágia szót használnánk. Ha Amerikában sok család fokozott érzelmi állapotban van a harcoló családtagjaik okán, sokkal fogékonyabbá válnak ezeknek az energiáknak a fogadására. Mi lesz az eredmény? Évekkel később egyszer csak felerősödik a populizmus, egyre több ember válik fogékonnyá rá és még az is megtörténik, hogy egy közügyektől orvosilag távol tartandó emberből elnök lesz. Természetesen nem azt mondom, hogy akik Amerikát vezetik, azok ne használnának igen komoly szinten mágiát, ám ez egy más műfaj és más szint. Ugyanis ebbe aktívan beszálltak az idegenek, akik itteni szemmel nézve rendkívül fejlett spirituális erőt használnak.Kik ezek az idegenek és mit akarnak? Ugyanis ha ártani akarnának nekünk, már rég kilőtték volna a műholdjainkat és akár permanens globális áramszünetet is okozhatnának. Ám az ő szemükben mi egyáltalán nem vagyunk számukra idegenek és az ő szemükben jót is akarnak nekünk. Csak épp hiányzik belőlük a másik szemszögéből való gondolkodás sok más olyan dolog mellett, mint a szakértelem. Ennek oka az, hogy az agyukat velünk ellentétesen használják, mert az ő világuk kollektív és nem is értik a 'másik szemszöge' kifejezést. Mivel nem gondolkodnak logikusan (illetve csak olyan egyszerű formában, ahogy te vagy a megérzéseiddel), az általuk megszállt emberek is kezdenek attól távolodni. A populizmus tulajdonképp egy olyan átmeneti állapot, ahogyan a kollektív globális megszállás ebben a környezetben működik. Az ezzel a nagy gond, hogy ha hasonlítani akarnám őket valamihez, akkor a földi gyerekek jutnának eszembe elsőnek. A gyerekek világában nincs pénz, tehát a viselkedési kultúrájuk nélkülözi azt az érdeket, hogy a kontrollálatlan megnyilvánulások anyagi-üzleti kárt okozhatnak. Minden sokkal őszintébb... lenne, ha nem függenének kimagasló módon a kollektív mintához, amit a Vezető testesít meg. Amit ma látunk a populista világokban, hogy bármit mond a vezető, azt kritika és tényellenőrzés nélkül átveszi a tömeg, az már ennek a mintának a földi jelenléte.A helyzet az, hogy tömeget növelni csak ígéretekkel tudnak, ám azok megfogalmazásakor már tudják, hogy szándékaik azokkal ellentétesek. Mivel a kollektívában nincs diplomácia, a tárgyalásokat sem igazán értik és csak annyit látnak belőle, amennyit. Rájöttek, hogy a tárgyalásokat előnyükre fordíthatják több területen. Ilyen a hírszerzés, azaz megtudják, mit is akar a másik fél. Őket a megállapodások nem kötelezik semmire, mert az ő világértelmezésükben az eseményeket nem az egyének döntései határozzák meg. Ezért bármit megígérnek és azt mondják, amit hallani akarsz. Ezzel egyrészről időt nyernek és tulajdonképp még hülyének is néznek téged, ha a megállapodás szerint cselekszel. Másrészről a tárgyalás kiváló lehetőség a szemtől szembeni megszállásra, ami minden megállapodás jelentőségét múlt időbe helyezi. Meg ha megszálltak, onnantól te a megszálló része lettél és ő önmagában azt csinál önmagával, amit akar, tehát a megállapodást is semmissé teheti. Ezzel szemben a mi világunk pont annyira tehetetlen, mint amennyire bárki az amerikai haderővel szemben. De ezt a játékot Amerika kezdte azzal, hogy a megkezdte a világ globalizálását a technológia által. Amivel együtt jár két információ. Az egyik az, hogy minket az idegenek nem tekintenek egységes fajnak, hanem bizonyos népeket önmaguk földi kiterjedéseinek. A másik pedig az, hogy amikor a dollárt leválasztották az aranyfedezetről és hozzákötötték az olajhoz, Amerika a termelésből átállt a hitelezésre. Ez pedig egy agresszor képét kezdte mutatni fölfelé, amit aztán meg is erősítettek a katonai akciók.A populizmus egy olyan világ felé vezető út korai állomása, amiben a cél az emberiség pacifikálása. Az emberiség pacifikálása nagyon jól hangzik, ám ez együtt jár sok olyan dologgal, amik már közel sem hangzanak olyan jól. Kezdjük mindjárt azzal, hogy olyan célok vannak jelenleg náluk érvényben, amit még a Földön se mer megtenni senki, beleértve Észak-Koreát, akik talán a legközelebb állnak a jelenben hozzá. A béke ugyanis az egyén brutális elnyomásával valósul meg úgy, hogy a kollektív tudathálózatról gyakorlatilag lekapcsolják az egyéni tudatokat. Ebben a világban nincs kritika, nincs ellenvélemény, nincs vita, csak a béke van viták, ellenvélemények és kritikák nélkül. Ebben a békében gazdagság sincs, illetve egy szűk réteg rendelkezik minden erőforrással. Amikor ezt olvasva ezeket elképzelhetetlennek éreznéd, jusson eszedbe, hogy tíz éve sok olyan dolog volt elképzelhetetlen, ami mára már természetes. És tíz év múlva is sok olyan dolog lesz természetes, ami ma elképzelhetetlennek hangzik. Ez az erő lassan halad előre a maga útján és mondanám, hogy nincs ember, aki megállíthatná, de a helyzet az, hogy épp most térek vissza egy 20 éves meditációból és abban a helyzetben vagyok, hogy reálisan legyenek egészen más elképzeléseim erről a földi mennyről. Lejjebb balra találtok pár információt rólam, jobbra pedig egy olyan spirituális csúcstechnológiáról, amit magam fejlesztettem ki a probléma megoldására. Azzal a megjegyzéssel, hogy nem érdemes engem bármelyik oldalra helyezni, mert az a megoldás, ami hosszabb távon mindenki szempontjait figyelembe veszi, rövidtávon senkinek sem jó. De a helyzet az, hogy én vagyok itt az egyetlen megoldás.


The Word's intentions are scrutable


MMAGA

I thought about writing the English version separately, with a more American perspective. But then I thought it would be better to write an introduction and leave everything as it is. Hungary is about 10 years ahead of the US in time, with the difference that the US is not controlled by the EU. This carries the risk that events there will not be nearly as restrained and peaceful.Fidesz is not a political party, but an instrument of alien intervention on Earth. There have always been such interventions depending on who is in control of the space above us. I am aware that many people will freak out and click off after the first sentence, but it is the nature of a thinking person to know something before forming an opinion about it. I am neither a scientist nor a pseudo-scientist, and my aim is not to manufacture a conteo. My position is that both Sides are right, but the whole picture lies in the common set of these truths. But the common set requires knowing the Other Side and approaching it, which on both Sides is tantamount to betrayal. I belong to neither, but live in the world of both. I will now tell you about the form of populism that we see spreading in the world today.In this interpretation, science and evidence-based understanding of the world is at a disadvantage because the point is made through a channel that is not proven... and therefore does not exist. Yet science has already reached the gateway to this, and I have paid a lot of attention to further elaboration. But the other side is no better off, because the unproven has brought to the fore a prior belief that can be abused, and Fidesz (now the Republican Party) is the best example of this, if one remembers their promises and compares them to what one sees today. In the world of science, our lives are guided by fate, in which we often find ourselves in decision situations, while in the world of faith, whatever happens, we must follow the leader. Few people can understand how Viktor Orbán, who was anti-Russian, suddenly became pro-Russian after a trip to Moscow, nor how it is always possible that an international event occurs during the Hungarian elections and Fidesz takes advantage of it. How is it that the opposition is permanently weak and that practically anything can be done to the people. The secret is called magic, dear science. Because in the study of the hologram, it has already been shown that the mind not only receives signals from the universe, but can also shape it.Even 10 years ago I was already talking about aliens as a fact, I was already being written off as a fool. I'll certainly remain one in the eyes of those who make such judgements when the US government agencies are talking about it, and I have a hunch I'll remain one on the day of the big announcement, because that's (primitive) human nature. But how much of this is truly human? How do we connect the information that circulates in new age circles with what we see in practice? What does the shift in human consciousness mean and how does it manifest itself in our daily lives? In our daily lives where alien life on Mars is only allowed at the microbe level and where the Hungarians are a nomadic people from the steppe? At the level of the everyday reality I am talking about, it is very difficult to accept, because you have to suddenly reassess the world you believed in and an average mind cannot do that.What does the shift in human consciousness mean and how does it manifest itself in our daily lives? It's all there in front of your eyes, because we are living in a time of shifting consciousness. It means that you have been an Individual with human rights in your life, who is now faced with impoverishment, meaninglessness and a collective, which he/she sees as a dictatorship at the level of the ordinary person. And this process is under the control of alien beings who are in a struggle with other alien beings for control over humanity. All of this is going on in the background at the level of the background power. When the Soviet Union collapsed, we became part of the so-called free world. This also meant that the international money cartel saw a free way to seize Hungarian national wealth and plunge the country into debt slavery. And this was a great opportunity for the foreign interveners from above, who thus found plenty of human allies who were just as uninformed about their future plans as Fidesz. Who no longer want either democracy or the citizenship they were so loud about in opposition and who have, in fact, betrayed and destroyed everything they once stood for. I repeat, this is not a political party, but a tool that is simply sacrificing Hungarians for its own ends.It is not the Hungarian Prime Minister who is politicking here when he talks about the USA, because it is not a person, it is an occupied person, and the enemy is not the USA, but the other company, known to you as the Democratic Party. It is not the Hungarian against the American, it is one alien company against another and we are the pawns on this chessboard. This is nothing new, it has always been the case, but the world is now globalised and its population is mixing at a great rate. While you, at the level of the common man, see humanity as a separate species, as evidenced by our common DNA, the aliens in the spiritual world, far from the world of science, see it very differently. They see us as a 3D extension of their own higher dimensional being, as evidenced by the shared consciousness network, if science had gotten there. The intermingling of peoples is causing a clash in the consciousness networks, which they see as a serious danger and there is another danger, and that is the atmosphere of Freedom, which is causing systemic problems in the collective hierarchical order. I would emphasise that what they say about the Other Side is true, but they are silent about what would be in store for us if they win. Hungary has already had a taste of that, and the Russians have had a lot more. In the Russo-Ukrainian war, this behind-the-scenes fight has turned into the real thing. It should not be called a war because the aliens have built peace into their religion. It has become an oppressive dictatorship in which even a mere suggestion is tantamount to rebellion, because you are questioning the adequacy of the collective centre. What we have today in Hungary is 35% of the way to their goal, accompanied by the silence of cowardly little people. They are being emboldened step by step, but there is a big obstacle in the way, and that is the EU.Make no mistake, the aims include the total impoverishment (=collectivisation) of the population, which the EU is against. The destruction of education is in fact a policy of destroying the secular education system, which they plan to pass on to the priests. The operation is not run by people, they are just playing it for advantages that in a decent world they would never have had the opportunity to enjoy. This has nothing to do with the Hungarian nation that is being embraced today with flags flown and if you remember what I said before, we must prepare for a national disaster. Don't look for logic here, because this level of consciousness is already collective, with a completely different kind of meaning and with goals that are unimaginable to you today. There are several such higher-dimensional collective channels on Earth that have become entangled, including Saudi-type religious dictatorship, North Korean-type secular dictatorship, Chinese-type technological dictatorship, and when I look at them, the Democratic Party does not seem so bad. The big problem is that, although we are a clever species, we want to copy and adopt everything from others, when we have the potential to create our own world. We are also a clever people, with inventions that have fundamentally shaped the world today, and now we are under the rule of a regime that is destroying that very potential by building a wage-worker society. What Fidesz has to offer I will illustrate with an analogy from Trump:MAKE MIDDLE AGE GREAT AGAIN


Az Űr szándékai kifürkészhetők


A Fidesz politikája

A Fidesz nem politikai párt, hanem a Földön zajló idegen beavatkozás eszköze. Ilyen beavatkozások mindig is voltak attól függően, épp ki uralja a fölöttünk lévő teret. Tisztában vagyok azzal, hogy sokan már az első mondat után kiakadnak és elkattintanak, ám a gondolkodó ember jellemzője az, hogy mielőtt véleményt alakít ki valamiről, megismeri azt. Nem vagyok tudományos, sem áltudományos, nem célom a konteó gyártás. Az az álláspontom, hogy mindkét Oldalnak igaza van, ám a teljes kép ezen igazságok közös halmazában van. Ám a közös halmazhoz szükséges a Másik Oldal megismerése és a felé közeledés, ami mindkét Oldalon egyenlő az árulással. Én egyikhez sem tartozom, de mindkettő világában élek. Most pedig elmondom, mi is a populizmusnak az a formája, amit ma látunk terjedni a világban.Ebben az értelmezésben a tudomány és a bizonyítékokra épülő világértelmezés hátrányba került, mert a lényeg egy olyan csatornán történik, ami nem bizonyított... tehát nem létezik. Pedig a tudomány már eljutott ennek kapujához, nagy figyelmet is fordítottam ennek bővebb kifejtésére. De a másik oldal sem jár jobban, mert a bizonyítás nélküliség előtérbe helyezte az előzetes hitet, amivel vissza is lehet élni és pont a Fidesz a legjobb példa rá, ha valaki emlékszik az ígéreteikre és összeveti azzal, amit ma lát. A tudomány világában a sors vezérli életünket, amiben sokszor kerülünk döntési helyzetekbe, míg a hit világában bármi van, a vezért kell követni. Keveseknek fordul meg így a fejében az, hogy lett hirtelen az oroszellenes Orbán Viktorból egy moszkvai útja után oroszbarát és az sem, hogy lehet, hogy mindig a magyar választások idején történik egy olyan nemzetközi esemény, amit a Fidesz kihasznál. Hogy lehet az, hogy az ellenzék permanensen gyenge, a néppel pedig gyakorlatilag bármit meg lehet csinálni. Úgy hívják a titkot, hogy mágia, kedves tudomány. Mert a hologram tanulmányozásánál az már kiderült, hogy az elme nem csak fogadja az univerzum jeleit, hanem képes alakítani is azt.Én már 10 évvel ezelőtt is kész tényként beszéltem az idegenekről, el is lettem könyvelve bolondnak. Minden bizonnyal az is maradok az ilyen ítéletet megfogalmazók szemében, amikor már az amerikai kormányszervek is beszélnek róla és van egy tippem, hogy az maradok a nagy bejelentés napján is, mert ilyen a (primitív) emberi természet. De vajon ebből mennyi az igazán emberi? Hogyan kapcsoljuk össze azokat az információkat, amik new age körökben forognak azzal, amit a gyakorlatban látunk? Mit is jelent az emberiség tudatszint váltása és ez hogyan jelenik meg a mindennapi életünkben? Abban a mindennapi életünkben, ahol idegen élet a Marson csak mikróba szinten engedélyezett és ahol a magyarok egy sztyeppéről ideérkezett nomád nép? A hétköznapi valóság szintjén amiről beszélek, annak elfogadása nagyon nehéz, mert hirtelen kell átértékelni az addig hitt világot és erre egy átlagelme nem is képes.Mit is jelent az emberiség tudatszint váltása és ez hogyan jelenik meg a mindennapi életünkben? Minden ott van a szemetek előtt, ugyanis a tudatszint váltás idejét éljük. Ez azt jelenti, hogy az az előtti életedben emberi jogokkal rendelkező Egyén voltál, aki épp most szembesül azzal, hogy elszegényedik, eljelentéktelenedik és vár rá egy kollektíva, amiből ő a hétköznapi ember szintjén csak egy diktatúrát lát. Ezt a folyamatot pedig olyan idegen lények igyekeznek a saját kontrolljuk alatt tartani, akik közben harcban állnak más idegen lényekkel az emberiség feletti uralomért. Mindez a háttérben zajlik a háttérhatalom szintjén. Amikor a Szovjetunió összeomlott, mi az úgynevezett szabad világ részévé váltunk. Ez egyben azt is jelentette, hogy a nemzetközi pénzkartell szabad utat látott a magyar nemzeti vagyon megkaparintására és az ország adósrabszolgaságba taszítására. Ez pedig nagy lehetőség volt a fentről beavatkozó idegenek számára, akik így rengeteg olyan emberi szövetségesre találtak, akiket pont úgy felejtettek el tájékoztatni a jövőbeni terveikről, ahogyan a Fidesz. Akik már nem akarnak se demokráciát, se polgárságot, amitől ellenzékben oly hangosak voltak és tulajdonképp mindent elárultak és tönkretettek, amit valaha képviseltek. Újra elmondom, ez nem egy politikai párt, hanem egy eszköz, ami simán beáldozza a magyarságot a céljai érdekében.Itt nem a magyar miniszterelnök politizál, amikor az USA-ról nyilatkozik, mert ez nem egy ember, hanem egy megszállt személy és nem az USA az ellenség, hanem a másik társaság, akiket ti Demokrata Pártként ismertek. Itt nem a magyar áll szemben az amerikaival, hanem az egyik idegen társaság a másikkal és mi vagyunk ezen a sakktáblán a bábok. Ez nem új dolog, ez mindig is így volt, ám a világ ma már globalizált és népessége is nagy ütemben keveredik. Amíg te a hétköznapi ember szintjén úgy látod, hogy az emberiség egy külön faj, amit a közös DNS-ünk bizonyít, addig a tudomány világától távol álló, a spirituális világban élő idegenek ezt egészen másképp látják. Ők bennünk a saját magasabb dimenziós lényük 3D-s kiterjedésének látják, amit bizonyítana a közös tudati hálózat, ha a tudomány eljutott volna ide. A népek keveredése összeakadást okoz a tudati hálózatokban, amiben ők komoly veszélyt látnak és van még egy veszély, ez pedig a Szabadság légköre, ami a kollektív hierarchikus rendben okoz rendszerszintű problémát. Kihangsúlyoznám, hogy amiket mondanak a Másik Oldalról, abban igazuk van, ám abban már nincs, hogy elhallgatják azt, mi várna ránk az ő győzelmük esetén. Ebből Magyarország már kapott egy kis ízelítőt, az oroszok meg sokkal többet. Az orosz-ukrán háborúban ez a harc, ami a színfalak mögött zajlik átcsapott igaziba. Azért nem szabad háborúnak nevezni, mert az idegenek a békét a vallásukba építették. Ebből lett egy olyan elnyomó diktatúra, amiben már egy sima javaslat is a lázadással egyenlő, mert ezzel megkérdőjelezed a kollektív központ alkalmasságát. Ami ma Magyarországon van, az 35%-on áll a céljuk felé tartó úton, amit gyáva kisemberek néma hallgatása kísér. Ők pedig lépésről lépésre bátorodnak, ám van egy nagy akadály az úton, ez pedig az EU.Félreértés ne essék, a célok között szerepel a lakosság teljes elszegényítése (=kollektivizálása), amiben ellenérdekelt az EU. Az oktatás szétverése valójában a világi oktatási rendszer megsemmisítésének politikája, amit majd terveik szerint átjátsszanak a papoknak. A műveletet nem emberek vezetik, azok csak eljátsszák olyan előnyökért cserébe, amire egy tisztességes világban soha nem adódott volna számukra lehetőség. Ennek semmi köze a magyarsághoz, amit ma zászlóerdőkkel felvállalnak és ha emlékszünk arra, mit mondtam ez előtt, akkor fel kell készülnünk egy nemzeti katasztrófára. Itt ne keress logikát, mert ez a tudatszint már kollektív, egészen más típusú értelemmel és számodra a mában elképzelhetetlen célokkal. A Földön több ilyen magasabb dimenziós kollektív csatorna akadt össze, van közöttük szaúdi típusú vallási diktatúra, Észak-Korea típusú világi diktatúra, kínai típusú technológiai diktatúra és ha ezeken végignézek, a Demokrata Párt már nem is tűnik olyan rossz dolognak. Az a nagy baj, hogy bár okos faj vagyunk, mindent másolni és átvenni akarunk másoktól, holott meg lenne bennünk a potenciál a saját világ megalkotására. Mi is okos nép vagyunk, a mai világot alapjaiban meghatározó találmányokkal és most egy olyan uralom alá kerültünk, akik épp ezt a potenciált verik szét egy bérmunkás társadalom kiépítésével. Amit a Fidesz adni tud, azt egy trumpi hasonlattal érzékeltetem:MAKE MIDDLE AGE GREAT AGAIN


Rovat | Column

Világ helyreállítása | 1 fázis

A világ helyreállítás első fázisának koncepciója az, hogy nem biztos, hogy a rendszerrel van a baj, mint inkább azzal, hogy nem a megfelelő emberek vezetik. Ha egy rendszer nincs a megfelelő kezekben, hajlamos megteremteni annak lehetőségét, hogy az emberek a rendszerben lássák a hibát, hogy annak eltörlése után derüljön ki az, mégsem ez volt a probléma. Ennek a helyzetnek a megoldása a hétköznapi ember szintjén lehetetlen, mert a választási rendszerben sincsenek jelen a jelöltek ilyen alkalmasságának garanciái. Ahol nem választások útján, hanem dinasztikus okból vagy puccsal kerülnek hatalomra az új vezetők, paradox módon a holografikus programozásnak könnyebb dolga van.Az alapkoncepció tehát az, hogy a globális kormányzás szintjén a Föld nem homogén, mert természetéből fakadóan sokszínű. A globális államforma tehát nem alapulhat azon, hogy az egyik civilizációt kiemeljük és annak mintáját tesszük a többiek számára kötelezővé. Aki homogén globális civilizációt akar, az a helyzet komplexitását síkban látja és nem térben. A megoldásra váró nagy feladat azonban nem egy új rendszer kiépítése, hanem az értékállóságának garanciája. Hogy nem lesz belőle más 100 év múlva, amikor eltűnnek az azt kialakító generációk. Ezt azonban holoprogramozással meg lehet oldani. Az itt felmerülő gond az lehet, aki mindenki számára megfelelő (kompromisszumos) hosszú távú megoldást keres, az rövid távon senkinek sem fog tetszeni.Ha egy rendszer működését beleprogramozod a hologramba, az nem azonnal fog megtörténni, ezért rövid távon lehetőséget ad az ellenérdekelt feleknek arra, hogy olyan rombolásokat végezzenek, amit később újra kell építeni. Az új program átíródása már megtörtént, ám ez egy alapvetően demokrata megoldás. Ez azt jelenti, hogy az alapelveknek csak a felét kapja mindenki, a másik felét neki magának kell hozzátennie, ugyanis csak így teljesülhet egyszerre a két fő feltétel. Az egyik, hogy a Föld globális irányítás alá kerüljön, és a másik, hogy eközben megmaradjon a sokszínűség és az azt biztosító eltérő társadalmi szerkezetek. Az átíródás és a megvalósulás között eltelő idő kb. 150 év, aminek mi most még a legelején vagyunk. Az admin feladatok egyike az, hogy eközben biztosítsuk a fejlődést, ám csökkentsük annak lehetőségét, hogy az bármilyen végzetes változást okoz.

World Restoration | 1 phase

The concept of the first phase of the world recovery is that it may not be the system that is wrong, but rather that it is not run by the right people. If a system is not in the right hands, it tends to create the possibility that people will see the system as the problem, only to find out after it has been abolished that it was not the problem. It is impossible to resolve this situation at the level of the ordinary person, because the electoral system does not even provide guarantees of such suitability of candidates. Paradoxically, where new leaders come to power not through elections but through dynastic causes or coups, holographic programming has an easier ride.The basic concept, then, is that at the level of global governance the Earth is not homogeneous because it is inherently diverse. The global form of government cannot therefore be based on singling out one civilisation and making its model obligatory for others . Anyone who wants a homogeneous global civilisation sees the complexity of the situation in terms of planes, not space. But the great challenge is not to build a new system, but to guarantee its value. That it will be no different in 100 years' time, when the generations that created it have disappeared. But this can be solved by holoprogramming. The problem that may arise here is that anyone who seeks a (compromise) long-term solution that suits everyone will please no one in the short term.If you program the operation of a system into the hologram, it will not happen immediately, so in the short term it gives the opportunity for opposing parties to wreak havoc that will have to be rebuilt later. The rewriting of the new program has already been done, but it is a fundamentally democratic solution. This means that only half of the principles are given to everyone, the other half must be added by themselves, as this is the only way to meet the two main conditions simultaneously. The first is that the Earth is brought under global control, and the second is that diversity and the different social structures that ensure it are preserved. The time between rewriting and realisation is about 150 years, and we are at the very beginning of this process. One of the admin tasks is to ensure that progress is made in the meantime, but to reduce the possibility of it causing any fatal change.

Virtuális Valóság

A Metaverzum és a hasonló kezdeményezések víziója helyes. Én a helyükben rákapcsolnék a fejlesztésekkel, ugyanis az emberiség tudatszint váltásában benne van annak lehetősége, hogy a világunk gyökeresen megváltozik. Aki ellentmondásokat vélne felfedezni a különféle hírek jövőképei között, ne felejtse el, hogy ezek XD Hírek, azaz nem csak egy valóságnak szólnak. Ebből az idővonalból már a múlt század közepe óta nyílnak olyan párhuzamos és alternatív valóságok, amik eltérően is fejlődnek. Ennek a folyamatnak mostanában lesz vége és sok olyan valóság is lesz közöttük, amiben az idegenek világképe jelenik meg a Földön. Ebben az esetben pedig nem árt, ha létezik egy olyan virtuális világ, ahol az emberek vissza tudnak térni a régi életükhöz.Mint sokan tudják a világ egy tükör, ami számtalan értelmezés szerint tükröződik. Maga a fizikai sík a szellemi síkok felől nézve is egy virtuális világ, amiben ha az emberiség emelkedik, ám a fizikai sík (most itt nem részletezett okok miatt) nem szűnik meg, akkor létre kell benne jönnie egy újabb szintnek. A fejlesztéseket sok tényező befolyásolja és hátráltatja, amiknek meg van a maguk igazsága, ám a teljes képpel egyik sem rendelkezik. Én sem fedtem fel itt azt, ám remélhetőleg adtam némi lökést az ügynek.

Virtual reality

The vision of Metaverse and similar initiatives is the right one. If I were them, I would get on board with the developments, because the shift in humanity's level of consciousness has the potential to radically change our world. For those who might find contradictions between the various news visions, remember that they are XD News, i.e. not just for one reality. From this timeline, parallel and alternative realities have been opening up since the middle of the last century, and they are evolving differently. This process is about to end and there will be many realities among them in which the alien worldview will appear on Earth. In this case, it is not a bad thing to have a virtual world where people can return to their old lives.As many of you know, the world is a mirror that is reflected in countless interpretations. The physical plane itself is also a virtual world from the point of view of the spiritual planes, in which if humanity ascends, but the physical plane (for reasons not specified here) does not disappear, then a new level must be created within it. There are many factors influencing and hindering developments, each with its own truth, but none of them has the whole picture. I have not revealed that here either, but hopefully I have given some impetus to the cause.